لینک های دسترسی

سوريه ميگويد که بريک طياره اسرائيلي در قلمرو هوايي سوريه آتش گشوده است


اردوي سوريه ميگويد که دافع هواي انکشور بر يک طياره اسرائيل که در قلمرو هوايي سوريه داخل شده و اهداف نامعين را بمباران کرد، آتش گشود.

يک نطاق اردوي سوريه ميگويد که طياره اسرائيلي در اوايل امروز پنجشنبه مهماتي را پرتاب ميکردو بدون انکه تلفات و يا خساراتي را ببار بياورد به اسرائيل بازگشت.

اسرائيل از تبصره بر اين موضوع خود داري کرده است .

نطاق سوريه عليه آنچه که وي يک عمل آشکار تجاوزکارانه خواند هوشدار داد.

سال گذشته طيارات جنگي اسرائيلي بر فراز اقامتگاه بشار الاسد رئيس جمهور سوريه بعد از آن پرواز کرد که تندروان فلسطینی يک عسکر اسرائيلی را اختطاف کرده و اورا به باريکه غزه بردند.

مذاکرات بين سوريه و اسرائيل از سال ۲۰۰۰ به اين طرف با رکود مواجه شده است.

XS
SM
MD
LG