لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين در برما شرايط قبلي براي مذاکرات با حکومت را رد کردند


حزب عمدۀ مخالف حکومت برما ميگويد، حکومت نظامي بخاطر موفقيت مذاکرات بايد از شرايط قبلي براي مذاکرات با آنگ سان سوچي برندۀ جايزۀ نوبل و رهبر توقيف شدۀ طرفدار دموکراسي صرف نظر نمايد.

ليگ ملي براي ديموکراسي امروز سه شنبه با پيشنهاد اخير جنرال تان شوي مبني بر آغاز مذاکرات با آنگ سان سوچي تحت اين شرط که سوچي بايد به طرفداري اش از تعذيرات بين المللي عليۀ برماپايان بخشد، واکنش نشان ميداد.

اين ليگ طي يک بيانيۀ کتبي گفته که پيروزي گفت وشنودبر مبناي صداقت و روحيۀ دادوگرفت استوار است.

در حاليکه شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد روي واکنشي در برابر سرکوبي اخير نظامي عليۀ مظاهره کنندگان طرفدار ديموکراسي در برما غور ميکند، چين نيز مخالفتش را درمورد وضع تعذيرات عليۀ برما اظهار داشته است.

XS
SM
MD
LG