لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت پاکستان تعدادی از قضات ارشد را بر طرف کرد


حکومت پاکستان بيش از ۲۰ قاضي ارشد را که از قبولي حالت اضطرار پرويز مشرف، رئيس جمهور خودداري کرده بودند، رسماً برکنار کرده است.

وزارت قانون پاکستان ديروز مکاتيب برطرفی ۲۴ قاضی محکمۀ عليا و سه قاضی محکمۀ عالی، بشمول افتخار محمد چودهری را صادر کرد.

اين قضات در قبال وضع حالت اضطرار توسط آقاي مشرف بتاريخ سوم نومبر مراسم تحليف را بجا نياوردند. آقاي مشرف گفته است که مداخلات قوۀ قضائيه با کار حکومت يکی از عوامل اعلام حالت اضطرار بود.

او وعده داده که حالت اضطرار را بتاريخ ۱۶ دسمبر رفع نمايد. منتقدين آقاي مشرف او را به استفاده از قدرت حالت اضطرار جهت برکنار نمودن قضاتی که پيروزی او را در انتخابات رياست جمهوري ماۀ اکتوبر رد کرده بودند، متهم مينمايند.

XS
SM
MD
LG