لینک های دسترسی

مکين، کلنتن، رامني در انتخابات ايالات مختلف ادعاي پيروزي کردند.


جان مکين، سناتور جمهوريخواۀ ايالت اريزونا، و هلري کلنتن، سناتور ديموکرات ايالت نيويارک در تازه ترين انتخابات براي نامزد احزاب براي رياست جمهوري برنده شده اند.

مکين ديروز با تفاوت کم آرا مايک هکبي، گورنر سابق ايالت آرکنسا را در انتخابات مقدماتي حزب جمهوريخواه در ايالت سوث کارولاينا شکست داد. مکين به پشتيبانانش ياددهاني کرد که از سال ۱۹۸۰ باينطرف هرکانديد جمهوريخواه که در ايالت سوث کارولاينا برنده شده، عاقبت نامزدي حزب را بدست آورده است.

کلنتن، در مجلس حزبي ديموکرات ها در ايالت نيڤادا با ۵۱٪ آرا برنده شد. برک اوباما، سناتور ايالت النوي با ۴۵٪ آرا در صف دوم قرار گرفت. احتمال دارد اين دو سناتور تعداد مساوي نمايندگان را در مجلس حزبي انتخاب نامزد حزب کسب کرده باشند.

کانديدان هردو حزب اميدوارند که قبل از پنجم فبروري که به سه شنبۀ بزرگ مسما شده و دران روز ۲۲ ايالت انتخابات مقدماتي شان را داير ميکنند، تحرکي را که دارند حفظ کنند.

XS
SM
MD
LG