لینک های دسترسی

محافظه کاران ايران سه بر چهارم حصه کرسی های پارلمان را حاصل کردند


حکومت ايران ميگويد که محافظه کاران بازهم کنترول پارلمان را بعد از آن بدست مياورند. آنها سه بر چهارم حصه کرسي هاي اعلام شده را تاکنون، به تعقيب انتخابات روز جمعه گذشته، نصيب گرديده اند.

مقمات ايراني نتايج نهايي انتخابات را از تمام حوزه ها، به استثناي تهران اعلام کرده اند. نتيجه اي نهايي کرسي هاي مجلس ۲۹۰ عضويي تا هنگام ختم انتخابات بعدي براي ۶۵ کرسي در دوماه آينده معلوم نخواهد شد.

توقع ميرود که اصلاح طلبان ايران حد اقل چهل کرسي مجلس را بدست آورند - تعداد که همين اکنون بدست دارند.

ملا هاي ايران از صد ها تن از کانديدان اصلاح طلب، سلب صلاحيت کردند. این کار باعث شد اتحاديه اروپا انتخابات ايران را نه آزادانه و نه هم منصفانه بخواند.

وزارت خارجه ايران انتقاد اتحاديه اروپا را امروز دوشنبه رد کرده و آنرا مملو از انگيزه هاي سياسي، عجولانه و غير قابل قبول خواند.

حکومت ايران ميگويد که ۶۰ فيصد راي دهندگان در انتخابات شترکت کردند - تعدادي که حمايت اکثريت را از نظام اسلامي ايران نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG