لینک های دسترسی

امریکا وجوه داده شده به پاکستان را مورد سوال قرار داده است


اخيراً ادارۀ محاسبه و باز پرسى امور مالى حکومت امريکا، که به اسم مخفف (جي اى او) ياد مي شود، اشتباهات در محاسبۀ وجوهي که براي مبارزۀ ضد دهشت افگني به پاکستان پرداخته شده است، را مورد سوال قرار داده است.

اينک جريان اين مطلب را که ، چرا وجوۀ متذکره از طرف پاکستان که بايد در راۀ اصلى آن ، يعني مبارزه عليه دهشت افگني در امتداد سرحد آن با افغانستان بود ، بمصرف نرسيده است .

به اثر درخواست کميتۀ روابط خارجئ مجلس نمايندگان، دفتر محاسبه و حسابدهئ حکومت يا ( جي اي او) بروز سه شنبه ، گزارشي را به نشر رسانيد که يک خلاي بزرگي را در حسابدهي در وجوۀ ايالات متحده به پاکستان را نشان ميدهد که بايد در راۀ اصلئ آن بمصرف مي رسيد.

(هاوارد ال برمن) رئيس اين کميته ميگويد من از موجوديت اشتباهات در مليارد ها دالر که سهميه مبارزه با دهشت در پاکستان بود، تعجب ميکنم.

از حملات ۱۱ سپتمبر تا به حال، ايالات متحده ۵ عشاريه ۶ مليارد دالر وجوه را که بنام وجوه حمايت ائتلاف ياد ميشود، به پاکستان پرداخته است. (جي اي او) ضمن بررسي و تحقيقات چندين قضيه اي را کشف نموده است که حکومت بوش قادر به تشريح نمودن و يا حسابدهي پول هاي تاديه شده نيست که اين قضايا شامل مليون ها دالر پول سرک سازي است که هيچ سندي از اعمار اين سرک ها وجود ندارد.

و همچنان بازپرداخت مصارف به نيرو هاي نظامي پاکستان است که شايد تکرار شده باشد.

برمن ميگويد اين گزارش بصورت مستند تشريح ميدهد که چگونه وجوه ايالات متحده، بدون بودن مدرک و سندي که در راه مبارزه عليه دهشت افگني مصرف شده باشد، استفاده شده است. وي ميگويد، از حکومت ايالات متحده تقاضا شده است تا هزينه اضافي قواي رادارمدافع هوا پاکستان را پرداخت نمانيد در حاليکه القاعده تا جائيکه معلوم است قواي هوايي ندارد.

منظور و مرام از اين وجوه حمايت از جنگ عليه تندروان است نه براي افزايش قابليت جنگ افزار هاي پاکستاني.

در اوايل ماه مي، کميته امور خارجي کانگرس امريکا، گزارش ديگري از (جي اي او) را که در مورد مشي ايالات متحده در رابطه پاکستان بود، مورد بررسي قرار داد.

(برمن) بروز سه شنبه اظهار داشت که کميته همچنان به بررسي اين موضوع بصورت جدي ادامه خواهد داد تا اطمينان حاصل نمايد که حکومت سيستم بهتري از حسابدهي را براي وجوهات آينده به پاکستان غرض مبارزه عليه دهشت افگني، وضع نمايد.

XS
SM
MD
LG