لینک های دسترسی

چين: مذاکرات روی توافق نفت با عراق ادامه دارد


چين ميگويد يک توافق خدمات نفتي با عراق هنوز تکميل نگرديده است، که ضد گفتار هفتۀ قبل مقامات عراق است.

وزارت خارجۀ چين امروز گفت مذاکرات با بغداد روي توافق انکشاف ساحۀ نفت خيز ادهاب در جنوب پايتخت ادامه دارد.

اين اولين قرارداد عمده بين عراق و يک شرکت نفتي خارجي از وقت سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ باينطرف ميباشد. اين توافق شايد ظرف ۲۰ سال آينده سه مليارد دالر ارزش داشته باشد.

عراق ميگويد بموجب اين توافق به آن شرکت يک مبلغ معين نقدي مي پردازد که شايد روشي را براي توافقات آينده ايجاد کند. در ساير موارد کشورهاي توليد کنندۀ نفت يک فيصدي توليدات نفت را بشرکت هاي نفتي خارجي ميدادند.

عوايد تثبيت شدۀ نفت عراق در جملۀ بزرگترين در جهان است و نفت يک بخش حياتي اقتصاد ميباشد.

XS
SM
MD
LG