لینک های دسترسی

باز داشت دو مظنون جنایات جنگی در بوزنیا


مدعی العمومان در بوسنیا هرزگوفینا می گویند دو نفر سرب نژاد، به ظن ارتکاب جنایان جنگی در یک کمپ اعمال شاقه، در جریان جنگ سال های ۱۹۹۰ بوسنیا، باز داشت شده اند.

مقامات با نشر بیانیۀ امروز گفتند این دو مظنون در زندان بدنام «کولا» در خارج شهر (سارایی ڤو) زندانبان دوران جنگ بین سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵، بوده اند.

در جریان آن جنگ، هزاران کرویشایی و مسلمانان نگهداری میشدند.

بیانیه منتشره حاکیست که این دو مرد به توقیف های غیرقانونی، شکنجه، قتل و اعمال شاقه افراد ملکی غیر سربی، مظنون اند.

XS
SM
MD
LG