لینک های دسترسی

تلیفون سیار سبب سرطان مغزی نمی شود


از سی سال قبل که خدمات تلیفون های سیار آغاز گردیده و بتدریج وسعت یافت، کارشناسان صحی بحث داشتند که آیا استفاده مداوم از این وسیله میتواند خطر مبتلا شدن به سرطان مغز را افزایش دهد. ولی مطالعات جدید از سکانده نی ڤی میگوید این نگرانی ها بی اساس است.

چندین مطالعه سابق کدام رابطۀ بین استفاده از تلیفون های سیار و سرطان مغز را نیافته است. این مطالعات باید نگرانی های عامه را کاهش میداد ولی اینکار صورت نگرفت.

ایزابل دلتور، عضو انجمن سرطان دنمارک میگوید ، هیچ کس کاملاً نمیداند که انواع مختلف سرطان های مغز، مانند گلایوما و یا مینایجوما، چگونه بوجود می آید، ولی وی میگوید این امراض حتی قبل از معرفی تلیفون های سیار وجود داشت. دلتور میگوید:

«ارقام گلایوما از جمع یک صد هزار هفت تن میباشد و ارقام مینایجوما هم مشابه است، که البته به سن و سال و جنسیت شخص هم فرق میکند.»

دلتور با یک گروه پژوهشگر بین المللی که متشکل از چهار کشور سکنده نی ڤی یعنی ناروی، سویدن، فنلند و دنمارک کار میکند که هر یک از این کشور ها از سال ۱۹۵۰ بدین سواطلاعاتی را در مورد مرض سرطان جمع آوری نموده اند.

این موسسات تمام معلومات را در مورد تمام امراض سرطانی در کشور هایشان ثبت میکنند تا بتوانند حداقل وقوع مرض سرطان را در بین مجموع جمعیت بیشتر از ۱۶ ملیون نفر، در دسترس داشته باشند. دلتور و همکارانش بخش سالهای ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۳ این اطلاعات وسیع را مطالعه میکنند.

«ما البته متوجه آن اطلاعاتی هستیم که قبل از استفاده عامه از تلیفون های سیار جمع شده است، تا این اطلاعات را با آنچه بعد از استفاده از تلیفون های سیار رخ داده است، مقایسه کنیم. و با مقایسه این دو دوره، ما قادر به این خواهیم بود که بگوئیم آیا استفاده از تلیفون های سیار کدام تاثیری روی تولید سرطان دارد و یا خیر!»

دلتور کشف نمود که در یک دوره ۳۰ ساله، خطرات مبتلا شدن به سرطان مغز بصورت مجموعی تا اندازۀ بیشتر شده است ولی بعد از معرفی تلیفون های سیار کدام تغیر قابل ملاحظۀ بچشم نمیخورد.

«اگر ما اینرا متوجه میشدیم، آنوقت می فهمیدیم که دلیل آن تلیفون های موبایل است ولی ما در شناسایی این موضوع موفق نشدیم.»

خانم دلتور میگوید وی درمورد این ارقام مطئمن است زیرا برای یافتن تاثیرات کوچک، شما باید اطلاعات وسیعی را مطالعه کنید و این مطالعه یکی از بزرگترین مطالعاتی است که در اینمورد صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG