لینک های دسترسی

پیشرفت در کار اعمار بند سلمه در هرات


مقامات میگویند، بیشتر از 45 فیصد کاراحداث بند سلمه هرات به پایه اکمال رسیده است.

مامورین سرکنسولگری هندوستان در هرات می گویند بخش اعظم کار زیربنایی پروژه بند سلمه هرات به پایه اکمال رسیده است.

به گفته این مامورین اگر کدام مشکل امنیتی جدی در منطقه بوجود نیاید در کمتر از دوسال آینده کار احداث بند سلمه به پایان می رسد.

مسئولین کنسولگری هندوستان درهرات مشکلات فنی و امنیتی را از مهم ترین چالش ها بطی شدن کار احداث این بند اعلام می نمایند.اجرای این پروژه 3 سال قبل پس از یک وقفه 30 ساله باردیگر به شرکت هندی موسوم به واپکوز سپرده شد. کار احداث این بند در زمان حکومت داوود خان توسط هندوستان آغاز گردید اما به دلیل بی سامان شدن وضعیت امنیتی افغانستان ، کارآن معطل گردید.

داکتر احمد یوسف نورستانی والی هرات که اخیرا از روند کار این بند بازدید به عمل آورده است می گوید مقامات هندی وعده سپرده اند که طی یک و نیم سال آینده این پروژه را تکمیل نمایند.

آقای نورستانی می افزاید که جدیدا تعدادی نیروی آموزش دیده پولیس به منظور تامین امنیت بند سلمه به آن محل گماشته شده اند.

در عین حال جنرال کنسول هندوستان در هرات گفته است که پروژه بندسلمای هرات از جمله باارزش ترین پروژه های می باشد که توسط دولت هند در امر بازسازی افغانستان اجرا می گردد.درحال حاضر بیشتر از 200 انجنیر هندی در این پروژه مشغول کار می باشند. به علاوه این پروژه باعث ایجاد فرصت شغلی برای بیش از500 تن از شهروندان هرات نیزشده است.

تعدادی از کارشناسان در این که هندوستان بتواند تا دوسال آینده این پروژه را تکمیل نماید ابراز تردید می کنند. بصیر بیکزاد صاحب نظر مسایل سیاسی و اجتماعی در هرات.

هزینه اجرای این پروژه که بالغ بر 180 ملیون دالر می شود توسط دولت هندوستان پرداخت شده است. گفته می شود با بهره برداری از این پروژه، آب زراعتی برای ملیون ها هکتار زمین و برق مصرفی شهر هرات تامین می گردد. این پروژه طی 3 سال گذشته بارها مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. جابه جایی مسولان امنیتی بند سلمه نیز تا حالا نتواسته است این پروژه را از گزند گروپ های مسلح ناشناس در امان نگهدارد.

XS
SM
MD
LG