لینک های دسترسی

Breaking News

اصابت راکت بر کابل - 2003-03-31


دو راکت بروز يکشنبه بر کابل اصابت کرد ولی تلفاتی بار نياورد. مامورين می گويند يکی از اين راکتها بر عمارت ليليه مقر قوای بين المللی حفظ صلح در مقابل سفارت ايالات متحده اصابت کرد. از وارد شدن خساراتی گزارش داده نشده است. راکت دومی بر يک پارک در بخش شرقی شهر کابل اصابت کرد. هيچ کسی مسؤليت شليک اين راکتها را ادعا نکرده است. در روز های اخير يک سلسله حملات در جنوب افغانستان توسط اعضای مظنون رژيم سابقه طالبان و شبکه دهشت افگنی القاعده بعمل آمده است. دو عسکر قوای خاص ايالات متحده در حمله ای در ولايت هلمند در جنوب افغانستان بروز شنبه کشته شدند. پنجشنبهء گذشته اشخاص ناشناس يک کار مند سويسی صليب احمر بين المللی را در ولايت ارزگان بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG