لینک های دسترسی

Breaking News

جلسهء وزرای سازمان همکاری شانگهای - 2003-09-05


وزرای خارجهء پنج جمهوريت سابق شوروی و چين موافقه کرده اند که يک مرکز ضد دهشت افگنی را در تاشکند تاسيس کنند.

وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اين توافق را بعد از مذاکرات امروزی شان در تاشکند اعلام کردند.

وزرای اين سازمان گفتند که اين مرکز تا ماهء جنوری فعال خواهد شد. علاوتاً اين وزرا موافقه کردند که تا اول جنوری سال آينده دفتر سازمان را در پيکنگ افتتاح نمايند.

درين سازمان کشورهای ازبکستان، روسيه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و چين شامل اند.

درين جلسه همچنان اوضاع افغانستان، عراق و کوريای شمالی تحت غور قرار داده شد. سازمان در سال ۱۹۹۶ با هدف بميان آوردن ثبات بيشتر بمناطق سرحدی آن منطقه تاسيس گرديد. سازمان به آهستگی منحيث يک کميتهء همکاری اقتصادی، مساعی جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و طرق انسجام عمل بر ساير موضوعات مورد نگرانی تمام شش کشور عرض اندام کرد.

XS
SM
MD
LG