لینک های دسترسی

Breaking News

  آزادي  بيش  از پنجصد  زنداني در عراق - 2004-01-07


اداره مؤقتي تحت رهبري ايالات متحده درعراق پلانهاي را براي آزادي بيش از پنجصد زنداني که تهديد کمتري به امنيت تلقي ميگردند اعلام داشت. پال بريمر آمر اين اداره گفت قواي ائتلاف اميدوار است آزادي بعضي از اين توقيفيها آشتي را درعراق تشويق کند.

بريمر گفت يکصد توقيفي فردا پنجشنبه آزاد خواهند گرديد. بريمر گفت زندانياني که مستقيماً در کشتار ها دخيل بوده و يا باعث صدمات جدي جسمي گرديده اند آزاد نخواهند شد. بموجب اين پاليسي جديد آنانيکه آزاد ميگردند بايد خشونت را محکوم کنند و ضامني را معرفي دارند که مسئوليت اعمال شانرا تضمين کند. در عين زمان قواي ائتلاف جوايز جديدي را براي دستگيري عمال عمده ضد امريکائي پيشنهاد کرده است .

XS
SM
MD
LG