لینک های دسترسی

مظاهرات در مزارشريف - 2004-03-12


بيش از يک هزار نفر در شهر مزارشريف اجتماع نموده عليهء برطرفی حاجی محمد محقق وزير سابق پلان احتجاج نمودند.

اجتجاج کنندگان خواستار مقرری مجدد او شده و امد کرزی، رئيس دئلت انتقالی را متهم کردند که محقق را بخاطری برکنار کرده که در انتخابات رياست جمهوری خود را بمقابل او کانديد نموده بود.

حکومت افغانستان ميگويد محقق بعد ازان برضای خود استعفی داد که حامد کرزی بعضی از مسئوليت های او را به اشرف غنی وزير ماليه داد.

اما محقق اين موضوع را که خودش استعفی داده باشد تکذيب ميکند. او همچنان ميگويد که تحت فشار قرار دارد که از کانديدای خود منصرف گردد.

XS
SM
MD
LG