لینک های دسترسی

Breaking News

تکذيب وجود اختلاف  بين رئيس جمهور و وزير دفاع در افغانستان ، از جانب حامد کرزي - 2004-07-28


يک نطاق حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان ، اختلاف بين رئيس جمهور و وزير دفاع را تکذيب نمود اين تکذيب يک روز بعد از ان صورت گرفت که در گزارشها گفته شد که محمد قسيم فهيم وزير دفاع در نظر دارد استعفي نمايد زيرا حامد کرزي اورا بحيث يکي از معاونين خود در انتخابات رياست جمهوري نهم ماه اکتوبر انتخاب ننموده است ضمن صحبت با خبرنگاران ، جاويد لودين ، نطاق رئيس دولت انتقالي افغانستان گفت محمد قسيم فهيم در مقام وزارت دفاع خود ومقام فعلي خود بحيث معاون رياست جمهوري باقي خواهد ماند قسيم فهيم بحيث رهبر ائتلاف شمال شناخته ميشود که يک گروه بانفوذ مليشاهاي بودند که با ايالات متحده در برانداختن طالبان در افغانستان ، سهيم شدند زلمي خليل زاد سفير امريکا در افغانستان به صداي امريکا گفت ايالات متحده در هرگونه معضله ايکه بين حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان و محمد قسيم فهيم موجود باشد ميانجگري خواهد گرد

XS
SM
MD
LG