لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افغانستان از عراقي ها خواست تا در راي گيري اشتراک نمايند. - 2005-01-28


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از عراقي ها خواست تا براي ثابت ساختن اين اصل که آنها مالکين کشورخود شان هستند، در انتخابات قريب الوقوع بطور دشته جمعي اشتراک نمايند وراي بدهند. کرزي امروز جمعه از عراقي ها تقاضا کرد تا از مثال افغانستان استفاده نموده با وجود تشدد هاي احتمالي، شجاعانه در انتخابات اشتراک نمايند. وي گفت با داير نمودن يک انتخابات موفقانه، افغانستان توانست تندروان را که مخالفت عمليه ديموکراتيک بودند بي اعتبار سازند. رئيس جمهور افغانستان حامد کرزي گفت در حالکيه عراق در روز هاي قبل از انتخابات با تشدد هاي بيشتر نسبت به افغانستان موماجه ميباشد، براي بيرون کردن آن کشور از هرج ومرجهاي بعد از جنگ ،انتخابات يک آزمون ضروريست . افغانستان اولين انتخابات رياست جمهوري را بطور موفقانه در ماه اکتوبر گذشته داير کرد. باوجود خوفهايي مبني بر حملات وسيع توسط تندروان طالبان مخالف حکومت آن عمليه عمدتاً صلح آميز و آرام داير گرديد.

XS
SM
MD
LG