لینک های دسترسی

Breaking News

بيانيه راديوئي رئيس جمهور در مورد انتخابات عراق - 2005-01-29


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد بعقيده او به تعقيب انتخابات تاريخي مجوزه روز يکشنبه در عراق خشونت خاتمه نخواهد يافت ولي او ميگويد اين راي گيري آغاز صلح و رفاه براي آن کشور آشوب زده خواهد بود. جورج بش، در بيانيه هفته وار راديوئي خود از مردم عراق بخاطر شجاعت شان در راي دادن با وجود خشونت، تخويف و قتل ستايش کرد. او گفت هر عراقي که راي ميدهد سزاوار ستايش جهان است. رئيس جمهور تحت فشار روز افزون قرار دارد که پيشرفتي را در عراق نشان بدهد. ولي در يک کنفرانس مطبوعاتي در شروع هفته گذشته از بيان اين مطلب خودداري کرد که حکومتش اشتراک چه تعداد از راي دهندگان را قابل قبول ميخواند. چهارده مليون عراقي واجد شرايط راي دهي هستند ولي تشديد خشونت و اداکه تهديدها توسط شورشيان مخالف انتخابات پيشگوئي اينکه چه تعداد اشتراک خواهند کرد، ناممکن ميسازد.

XS
SM
MD
LG