لینک های دسترسی

سردترين زمستان طي سالها در افغانستان هند و پاکستان صدها نفر را هلاک ساخته است. - 2005-02-23


برودت هوا، برف کوچ و قلت مواد غذائي در سردترين زمستان طي سالها در افغانستان هند و پاکستان صدها نفر را هلاک ساخته است.

در کشمير هند عمله نجات نظامي و ملکي در برودت زير صفر و بادهاي سرد شديد کساني را که از برف کوچ جان بسلامت برده اند جستجو نمودند. در برف کوچ ها از روز شنبه باينطرف ۲۲۹ نفر هلاک شده اند. مامورين حکومت افغانستان ميگويند والدين فقير بمنظور مبارزه با سردي، گرسنگي و مرض که چندين صد نفر را هلاک ساخته باطفال خود ترياک ميدهند. صليب سرخ بين المللي براي کمک به بيخانگان در کابل ۷۰۰ هزار دالر فراهم نموده است. در پاکستان برفباري و باران شديد حد اقل ۵۳۳ نفر طي سه هفته گذشته هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG