لینک های دسترسی

رئيس  جمهور بش بمناسبت سونامي صحبت کرد


رئيس جمهور بش ميگويد ايالات متحده در راه باز سازي وفراهم نمودن وسايل زندگي و کمک براي قربانيان سونامي متعهد باقي ميماند.

رئيس جمهور امريکا در بيانيۀ باين مناسبت در قصر سفيد در حالي صحبت ميکرد که راهي مزرعه اش در ايالت تکساس براي مرخصي بود. وي گفت دعا و اميدواري هاي مردم امريکا همواره با آنهايي که اين تراژيدي را متحمل شده اند بوده وخواهد بود.

وي همچنان از مساعي و سخاوت قواي نظامي امريکا ، کارمندان خيريه و همۀ کساني ياد آوري وستايش کرد که در مساعي خيريۀ اين مصيبت کار کرده اند.

XS
SM
MD
LG