لینک های دسترسی

Breaking News

حدود ۷۵ در صد کودکان جهان با خشونت مواجه اند


بر اساس یافته های تازه ترین تحقیق نهاد "شناسایی خشونت در کودکی" حدود ۷۵ در صد کودکان در سراسر جهان، همه ساله با خشونت مواجه می شوند.

یافته های این تحقیق که تحت عنوان "خاتمه دادن به خشونت در دوران کودکی" نشر شده است، نشان می دهد آن عده از کودکانی که توسط مادران شان در دوران کودکی مورد خشونت قرار می گیرند، زمانیکه بزرگ می شوند، یا قربانی چنین خشونت ها می شوند و یا هم خود مرتکب خشونت می گردند.

در این گزارش آمده است که کودکان هم در کشور های ثروتمند و هم در کشور های فقیر مورد خشونت قرار می گیرند. بر اساس این تحقیق، شمار مجموعی کودکانی که سالانه خشونت را در سراسر جهان تجربه میکنند در حدود ۱.۷ میلیون است.

پژوهشگران این تحقیق، فقط خشونت های را در محراق توجه مطالعات شان قرار داده است که بین مرتکبین و کودکان صورت گرفته است—نه خشونت های ناشی از جنگ را که بر کودکان تحمیل می گردد. این پژوهش همچنان در سه سال پی هم، شواهد را در مورد خشونت بر ضد کودکان در سراسر جهان، مستند سازی کرده است.

گزارش این نهاد تحقیقی، همچنین ستراتیژی را برای خاتمه بخشیدن خشونت علیه کودکان، پیشنهاد کرده است.

ریما سبرحمانیان، رئیس مرکز تحقیقی "Know Violence in Childhood " می گوید که کودکان از سن دو سالگی به بعد، معروض به جزا های عاطفی و فزیکی می باشند.

خانم سبرحمانیان همچنین می گوید که خشونت عیله کودکان ریشه های عمیق فرهنگی دارد و در برخی جوامع، لت و کوب کودکان، یک نوع اقدام انظباتی در برابر کودکان می باشد.

در این گزارش آمده است، اکثر افرادی که در دوران کودکی مورد خشونت قرار می گیرند، نه تنها به صورت فوری از آن متاثر می شوند، بلکه در آینده نیز از اضرار فزیکی و روانی آن رنج می برند که شامل اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات روانی میشود.

بر اساس این گزارش، کودکان در کشور های ثروتمند و فقیر مورد خشونت قرار می گیرند
بر اساس این گزارش، کودکان در کشور های ثروتمند و فقیر مورد خشونت قرار می گیرند

​در این تحقیق همچنین آمده است، آن عده از کودکان پسر که مورد خشونت قرار می گیرند، در نو جوانی یا دست به قتل می زنند و یا هم خود کشی می کنند. اما دختران که مورد خشونت قرار می گیرند، در دوران نوجوانی بیشتر در معرض تجاوز جنسی قرار می گیرند.

علاوه بر آن، خشونت دوران کودکی تاثیرات منفی برای اقتصاد جوامع نیز دارد. در این گزارش آمده است، کودکانی که در خانه و یا مکتب، خشونت را تجربه می کنند، احتمالاً از رفتن به مکتب دلسرد می شوند. علاوه بر آن، احتمال موفقیت این کودکان در زندگی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می که دهد حدود هشت در صد عاید نا خالص جهان همه ساله صرف مصارف اضراری می گردد تا که کودکان به دلیل خشونت ها از آن متضرر شده اند.

در این گزارش آمده است که برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان، حکومت ها می توانند اقدام جزایی را روی دست بگیرند، اما در اغلب موارد، حکومت ها در قسمت ریشه کن ساختن عوامل این گونه خشونت ها، ناکام مانده اند .

XS
SM
MD
LG