لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ: پول نقد مهمترین ضرورت افغانستان است


رییس کمیته بین المللی صلییب سرخ می‌گوید درحالیکه افغانستان در معرض یک بحران بشری قرار دارد، نهادهای خیریه تلاش می‌ورزند، راهی را برای پرداخت معاشات داکترها و نرس‌ها دریابند،‌ زیرا واریز کردن پول به حساب‌های بانکی آنان ممکن نیست.

پیترماریر، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ در حالی از وخیم شدن وضعیت در افغانستان می‌گوید که هفته گذشته نماینده ویژهٔ سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده بود که این کشور در معرض بحران بشری قرار دارد و وضعیت بد اقتصادی به رشد افراطیت کمک خواهد کرد.

سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است و این مشکل ممکن در زمستان شدیدتر شود.

صلیب سرخ که از حدود ۳۰ سال به اینسو در افغانستان فعالیت می‌کند، پول نقد (دالر) را به افغانستان انتقال می‌دهد، به افغانی تبدیل کرده و معاش کارمندان افغان اش را می پردازد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ این کار را با منظوری اداره کنترول دارایی ها خارجی وزارت مالیه امریکا از طریق یک توافق جداگانه با وزارت صحت عامهٔ افغانستان انجام می‌دهد، که بر اساس آن پول به گونهٔ مستقیم از طریق صلیب سرخ به کارمندان صحی داده می‌شود.

آقای ماریر گفت:" بیاید به یاد داشته باشیم که شماری زیادی از داکترها، نرس‌ها و کارمندان سیستم آبرسانی و برق همان کارمندان پیشین اند، فقط رهبری آنان عوض شده است."

پس از مسلط شدن طالبان و خروج نیروهای خارجی در ماه اگست، افغانستان با بحران سخت اقتصادی مواجه شد.

مقامات حکومت طالبان هرنوع دادوستد با اسعار خارجی را ممنوع کرده و از کانگرس امریکا خواسته اند که پول‌های راکد افغانستان را آزاد سازد، تا آنان بتوانند معاشات مامورین را بپردازند. امریکا ۹.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی افغانستان را راکد کرده است.

آقای ماریر افزود که سازمان‌های بشری، مشکل سقوط اقتصاد افغانستان را حل کرده نمی‌توانند و برای حل این مشکل نیاز است تا از طریق یک توافق، پول نقد بدون به رسمیت شناختن طالبان، به افغانستان وارد شود.

بودجه صلیب سرخ در افغانستان برای سال ۲۰۲۲ از ۹۵ میلیون دالر به ۱۶۳ میلیون دالر افزایش یافته است.

آقای ماریر علاوه کرد که با توجه به خشکسالی موجود در افغانستان ممکن مردم با گرسنگی مواجه شوند، به خاطریکه از یک طرف وضعیت اقتصادی بی ثبات می‌باشد و از جانب دیگر خشکسالی زراعت و تولید مواد غذایی را متاثر کرده است.

او اضافه کرد: " من بین غذا، صحت، سیستم آب وبرق و آموزش و پرورش ارتباط مستقیم می‌بنم و در مورد آن نگران استم به خاطریکه این سیستم‌ها با هم وابسته اند."

کمیته صلیب سرخ از مدت ۳۰ سال به اینسو در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانی در افغانستان فعالیت دارد.

این نهاد در افغانستان ۱۸۰۰ کارمند دارد که تقریباً‌ همه افغان اند.

XS
SM
MD
LG