لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ هفت پیشنهاد اصلاحات انتخاباتی را پذیرفت


کمیسیون انتخابات افغانستان موظف شده تا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص سازد

ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه ای گفته است که هفت مورد پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تایید کرده است.

کمیسیون اصلاحلات انتخاباتی یک هفته قبل بسته پیشنهادی شان را در ۱۱ مورد (نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی، فهرست رای دهنده ها ورای دهی، شرایط تحصیلی برای عضویت در ولسی جرگه، مراکز رای دهی،کمیسیون انتخابات، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی، ایجاد کمیسیون شفافیت برای حل اختلافات میان دو کمیسیون انتخاباتی، سهم زنان واستخدام کارکنان انتخاباتی) به رئیس جمهور ارائه کرد.

کابنیه افغانستان روز شنبه این بسته پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات را مورد تایید قرار داد و به وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری دستور داد تا برای فراهم آوری زمینه های قانونی پیشنهادات این کمیسیون تدابیر فوری را اتخاذ نماید.

انتقادات

شماری از سازمانهای غیردولتی که در مسایل انتخابات درگیر اند از موجودیت کاستی های در پیشنهادات تایید شده، حرف زده اند.

مسوولین سازمان انتخابات شفاف و آزاد (فیفا) می گویند که دربسته پیشنهادی کمیسیون کمی ها وکاستی های وجود دارد وعملی شدن بعضی از موارد درشرایط فعلی ناممکن است.

محمد یوسف رشید، رئیس اجراییوی فیفا به صدای امریکا گفت "انتظار نهادهای انتخاباتی این بود تا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد پیشنهادات شان نخست مشوره های را با نهاد های انتخاباتی میداشتند تا ما شاهد کمی و کاستی های پیش حد دراین بسته ها نمیبودیم وقابل کنترول میبود وحکومت قبل از تایید نیز چنین مشوره های را با نهاد ها نداشت".

رئیس اجراییوی فیفا، ترتیب فهرست رای دهندگان را یک قدم مثبت خواند اما میکانیزم باطل کردن کارت های رای دهی فعلی و مشخص شدن رای دهندگان را از طریق تذکره تابعیت و یا دادن تذکره الکترونیکی گزینه های غیر عملی دانست.

او گفت "اگر کارتذکره الکترونیکی امروز شروع شود تا زمان انتخابات غیر ممکن است که همه مردم آنرا دریافت کنند ویا ممکن باز هم درآن جعل صورت گیرد وتا زمان انتخابات به همه توزیع نگردد و شماری هم از حق رای دادن محروم شوند".

در بسته پیشنهادی کمیسیون به عوض سیستم رای واحد غیر قابل انتقال سیستم نظام موازی را که یک ثلث کرسی های ولسی جرگه به احزاب اختصاص داده شود، پیشنهاد نموده است.

آقای رشید تغییر سیستم از رای واحدغیر قابل انتقال به یک سیستم موازی که احزاب به صورت گسترده تر آن درانتخابات اشتراک کنند را یک گزینه خوب خواند اما عملی شدن آنرا در شرایط فعلی مشکل میداند.

او درمورد گفت" اما روی موارد عملی آن که تمام افغانستان یک حوزه انتخاباتی باشد ودر آنجا ما اگر ۵۰ حزب را به حیث نهاد های راجستر شده قبول بکنیم وهر حزب ۸۰ کاندید خود را به حوزه انتخاباتی معرفی کند ۴۰۰۰ کاندید میشود که از لحاظ اداری، چاپ، لوژیستکی و انتخاب رای دهندها، مدیریت انتخابات وشمارش آن نگران زا است که عملی شدن آن مشکل است".

اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گویند که آنها پیشنهادت شان را در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت ودراز مدت به رئیس جمهور درمورد اصلاح نظام انتخاباتی میسپارد و پیشنهادات دو مرحله دیگر را تا اخیر سال مالی ۱۳۹۴ درمدت دو یا سه ماه به حکومت پیشکش خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG