لینک های دسترسی

Breaking News

افغانهای ساربان در آسترالیا


Afghan Cameleer Australia
"افغانهای ساربان در استرالیا" نام فلم مستندی است كه توسط يك فلمساز افغان در آستراليا تهیه شده است.

اين فلم نشان میدهد كه افغانها نخستين كسانی بودند كه در احداث اولین خط آهن در آستراليا و همچنان در وصل نمودن خط تلگراف بین بریتانیا و آسترالیا نقشی مهم را بازی کرده اند.

قصه ساربان های افغان كه یکصدوپنجاه سال پيش به آستراليا مهاجرت کردند و نقشی مهمی در عرصه های صنعت ،تكنالوژی و زراعت اين جزيره داشتند، توسط یک افغان در یک فلم مستند قید شده است.
نقشی كه طي ساليان دراز به دست فراموشي سپرده شده بود.
اما حالا فهيم هاشمي يك فيلم ساز افغان كه مقيم آستراليا ميباشد اين داستان را با ساخت فلم مستند به جهانيان روايت ميكند كه سفرافغان ها از آسترالیای جنوبی به آسترالیای شمالی را بوسیله اشتر نشان ميدهد.
هاشمی در جریان نمایش این فلم گفت:
"براي همان افغانهای كه باشتر به آستراليا رفته بودند در سالهای 1860 و تا سالهای 1920 ميلادی و يك سری فعاليت های را در آنجا انجام دادند كه اين فلم در رابطه به همان افغانها ثبت شده و امروز به نمايش گذاشته ميشود."

کارگردان اين فلم مستند ميگويد که هم اكنون آسترالیا يكي از کشورهای دسته اول جهان است اما افغان های که باعث آبادانی آن شدند هنوز در جنگ و ويرانی بسر ميبرند.
آقاي هاشمی همچنان ميگويد که برای اولين بار خط آهن درآستراليا و خط تلگراف که استرالیا را به بریتانیا وصل کرد، توسط افغانهای ساربان انجام يافت.
او افزود:
"زيادتر ما خواستيم كه كلی معلومات داشته باشيم در رابطه با همان تاريخ كه در آستراليا بوده، چون امروز 153 سال از آن روز ميگذرد اما كسي نه در آستراليا و نه هم در سطح وزيران افغانستان از اين تاريخ خبر دارد و ما خواستيم اين را بصورت يك معلومات عمومی بسازيم و انرا بيان كنيم."
در همین حال، شاه بهره رییس انجمن ادبی هرات نيز افغانها را تاريخ ساز خوانده ميگويد که شواهد تاریخی نشان میدهد که سنگ تهداب بنا های اسکندريه جهان نيز بدست معماران افغان نهاده شده است.
او میگوید:
"اين فلم واقعاً از چندين جهت ميتواند به عنوان يك سند هويت تاريخی مردم افغانستان را نشان دهد."
الكا سادات يك تن از مستند سازان جوان در هرات نيز ساخت اين فلم را حركت قوی برای تغيير افكار جهانيان در مورد افغان ها ميخواند.
او می افزاید:
"وقتي كه ما بيرون از مرزهاي افغانستان برويم زيادتر از خارجی ها، افغان ها را به نام طالب و يا تروريست ميشناسند و افرادی کمی استند كه راجع به افغانها معلومات دارند كه در افغانستان هم انسان های خوب زنده گي ميكنند."
"افغانهای ساربان در آستراليا" فلمی مستند یک ساعتۀ است كه در مدت چهار سال توسط كارگردان افغان تهیه شده است.
XS
SM
MD
LG