لینک های دسترسی

Breaking News

شمار کماندوهای افغان دوبرابر می‌شود


نیروهای ویژۀ افغان ۷۰ درصد عملیات نظامی را به پیش می‌برند
نیروهای ویژۀ افغان ۷۰ درصد عملیات نظامی را به پیش می‌برند

حکومت افغانستان در نظر دارد که شمار نیروهای ویژۀ آن کشور را که اکنون ۱۷ هزار نفر است، دوبرابر سازد تا در برابر شورشگری فزایندۀ طالبان و دیگر تندروان مقابله کنند.

نیروهای ویژۀ افغان که بخش کوچک قوای مسلح ۳۰۰ هزار نفری آن کشور را تشکیل می‌دهد، به گفتۀ مقام‌های افغان نزدیک به ۷۰ درصد عملیات اردوی آن کشور را به پیش برده و شدیداً به این نیروی کوره دیده و کارآزموده در افغانستان اتکا می‌شود.

در حالیکه دیگر جزوتام‌های قوای مسلح افغانستان به شمول پولیس برای دفاع از تاسیسات و مواضع دولتی موظف اند، نیروهای ویژه مبارزه بر ضد تندروان را از کندز گرفته تا هلمند و از ننگرهار گرفته تا هرات و فراه، گاهی در همراهی با همقطاران امریکایی شان، به پیش می‌برند.

کماندوها کارآ ترین نیروی قوای مسلح افغانستان خوانده شده است
کماندوها کارآ ترین نیروی قوای مسلح افغانستان خوانده شده است

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای کماندوی افغان باید بیشتر تقویت و تجهیز شوند. آقای وزیری شمار دقیق کماندوهای اردو را ارایه نکرد، اما گفت که تشکیل کنونی این نیروها که فرقه می باشد، به سطح قول اردوی نظامی افزایش خواهد یافت.

بل سالوین، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که در ماه های اخیر، بیشتر به پرکردن جای آن سربازان کماندو تمرکز شده است که به گفتۀ وی در یک سال گذشته در جنگ با شورشیان تلف شده اند.

سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته است که افزایش دو چندان نیروهای کماندو زمانگیر بوده و چندین سال را در بر خواهد گرفت، با اینحال به گفتۀ وی جلب و جذب و آموزش برای کماندوهای بیشتر از قبل آغاز شده است.

مسوولیت بزرگ، روحیۀ عالی

سربازان واحدهای ویژۀ قوای مسلح افغانستان نیز با روحیۀ قوی اطمینان دارند که وظایف محولۀ شان را به خوبی انجام خواهند دارد.

فواد کمال، کماندوی افغان، به رویترز گفته است که با وصف افزایش در شمار عملیات قطعات کماندو، نیروهای ویژه توانسته اند که از این آزمون موفقانه به درآیند.

از تصرف مناطق زیر اشغال شورشیان گرفته تا تعقیف تندروان و پاکسازی مناطق، شامل ماموریت کماندوهای افغان می شود.

از اینرو، به گفتۀ محمد عارف، یک سرباز تازه نفس کماندوی افغان، ضرورت مبرم به افزایش شمار نیروهای ویژه محسوس است. او می‌گوید که اگر این نیروها به خوبی تجهیز باشند، به بسیار خوبی توانایی دفاع از کشورشان را دارند.

متحدان خارجی افغانستان نیز همواره از کارکرد کماندوهای افغان تمجید کرد، اما نگرانی دارند که این نیروها زیر بار طاقت فرسای جنگ در آن کشور قرار دارند.

نظامیان امریکایی، کماندوهای افغان را در منطقه بی مانند خوانده اند
نظامیان امریکایی، کماندوهای افغان را در منطقه بی مانند خوانده اند

با تشدید جنگ در افغانستان، افزون بر تقاضا برای افزایش نیروهای ویژۀ افغان، جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان ماه گذشته گفت که برای شکست طالبان و پیروزی سربازان افغان در جنگ، به شمار بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان نیاز است.

جنرال چارلس کلفلند، سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، کماندوهای افغان را در منطقه بی مانند خواند، اما گفت که مسوولیت عملیاتی این نیروها بسیار بیش از حد است. با اینحال، به گفتۀ آقای کلفلند، نیروهای ویژۀ افغان با گرم شدن هوا که طالبان نیز شورشگری و حملات شان را تشدید می بخشند، با قوت بیشتر به جنگ خواهند رفت.

اکنون نظامیان امریکایی تلاش دارند تا سربازان شامل در سایر قطعات و قول اردوهای اردوی ملی افغانستان نیز از موثریت و ظرفیت بهتر عملیاتی برخوردار شوند تا به گفتۀ آقای کلفلند بار سنگین جنگ را تا حدی از دوش قطعات کماندو بردارند.

XS
SM
MD
LG