لینک های دسترسی

Breaking News

خبرنگاران افغان در دعوا علیه حکومت بریتانیا 'قسماً' برنده شدند - وکیل مدافع 


محکمۀ عالی لندن
محکمۀ عالی لندن

وکیل مدافع هشت خبرنگار افغان که با بی‌بی‌سی و سایر رسانه‌های بریتانیایی کار می‌کردند، گفته اند که موکلان شان در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا "قسماً" برنده شدند.

پیش از این، حکومت بریتانیا نقل مکان این خبرنگاران را از افغانستان رد کرده بود و آنان نیز بر ضد این تصمیم اقامهٔ دعوا کرده بودند.

وکیل این خبرنگاران به محکمۀ عالی لندن گفت که این هشت خبرنگار در کنار یا در حمایت از ماموریت حکومت بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند، به این معنی که آنان با خطر کشته شدن از سوی طالبان مواجه اند.

آدم سترا، وکیل این خبرنگاران، گفت که حکومت بریتانیا حق آنان را ادا نکرده و آمدن آنان به بریتانیا را پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، رد کرد.

وکلای دولتی استدلال کردند که هیچ کدام این خبرنگاران تحت "برنامۀ پالیسی معاونت و نقل مکان افغان‌ها" واجد شرایط نقل مکان نبوده اند.

پیتر لین، قاضی محکمه، در یک فیصلۀ نوشتاری گفت که تصمیم حکومت به گونۀ نادرست اتخاذ شده بود و اساس نداشت.

حکومت بریتانیا بررسی کرده بود که آیا کار با بی‌بی‌سی برابر با کار با حکومت بوده یا نه در حالی که باید این موضوع در نظر گرفته می‌شد که آیا کار یک خبرنگار با یک ادارۀ دولتی یا در مشارکت نزدیک یا در حمایت از حکومت بریتانیا بوده است یا نه.

حکومت بریتانیا اکنون باید در مورد نقل مکان این هشت خبرنگار تحت برنامۀ پالیسی معاونت و نقل مکان افغان ها دوباره تصمیم اتخاذ کند.

XS
SM
MD
LG