لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان، مقدونیه را به تبعیض با پناهجویان افغان متهم کرد


وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان عملکرد حکومت مقدونیه را در مسدود ساختن مرز آن کشور به روی پناهجویان افغان تبعیض نژادی خواند و از صربستان و مقدونیه خواست تا بر تعهدات خویش در متابعت از کنوانسیون های بین المللی پابند بمانند.

اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که هزاران افغان در دو ساحۀ مرزی یونان، منتظر ورود به مقدونیه اند.

آقای جرأت همچنان گفت که ۱۳ خانوادۀ افغان که برای پناه گرفتن به اروپا رفته بودند، امروز از آلمان به کابل برگشتند. او افزود ۱۰۰۰ خانوادۀ دیگر افغان نیز به سفارت افغانستان در آلمان پیشنهاد کرده که حاضر اند به وطن شان برگردند.

سفارت آلمان در کابل نیز گفته است که ۱۲۵ پناهجوی افغان روز چهارشنبه داوطلبانه از آلمان به کشورشان برگشته اند. این نخستین پرواز از سلسله پروازهایی است که میان افغانستان، آلمان و سازمان بین المللی مهاجرت هماهنگ شده است.

سفارت آلمان با نشر بیانیۀ گفته است "در مسیر دشوار به سوی آلمان و در چنگال قاچاقبران انسانی، آنان پی بردند که آینده در افغانستان است و نیز اینکه کشور آبایی شان به آنان نیاز دارد."

ده ها هزار پناهجوی افغان توانسته اند خود را به آلمان برسانند، اما حکومت آلمان در ماه های اخیر به طور گسترده از طریق رسانه ها به پناهجویان در مورد خطرات ناشی از قاچاق انسان و فرصتهای محدود زنده‌گی در اروپا هشدار داده است.

افغانهایی که از خشونت و فقر فرار کرده اند، بخش عمدۀ بیش از یک میلیون پناهجو را تشکیل می دهند که سال گذشته به کشورهای اروپایی پناه بردند.

ملل متحد گزارش داده است که پناهجویان افغان پس از فراریان سوری در درجۀ دوم، ۲۷ درصد بیش از ۱۰۰ هزار پناهجو را تشکیل داده است که در ماه جنوری راه پرخطر دریایی را در سمت اروپا از طریق بحیرۀ مدیترانه در پیش گرفته اند.

XS
SM
MD
LG