لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال مهاجرین افغان از سرحد مقدونیه به کمپ نظامی آتن


پس از اعتراضات شدید شماری از پناهجویان افغان در برابر اقدام اخیر مقدونیه در مسدود ساختن مرز اش به روی آنان، پولیس یونان انتقال صد ها پناهجوی افغان را از مرز مقدونیه به یک کمپ مربوط نظامیان آغاز کرده است.

مقدونیه سرحد اش را با یونان، تنها به روی پناهجویان افغان بسته است و اتباع سایر کشور ها هنوز اجازه ورود به اروپا از راه یونان را دارند.

از زمان وضع محدود های شدید از سوی مقدونیه بر مهاجرین، هزاران مهاجر در کمپ ایدومنی جابجا شده اند. صالح یکتن از مهاجرین افغان، که به دلیل سردی هوا کمپل را دور خود پیچانیده بود گفت؛

"یگانه چیزی که ما میخواهم، رفتن به پیش است. اگر ما به اتن برگردیم، چه کرده میتوانیم؟ پول نداریم، نان خوردن نداریم. کجا برویم. دوباره به افغانستان رفته نمیتوانیم و اگر برویم کشته میشویم."

به گفته مقام های مقدونیه، تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آنکشور داده میشود.

در کابل، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان به رادیو ازادي گفت؛ تا ساعت هشت دیشب در مورد مشکلات پناهجویان افغان با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه صحبت کرده است.

اقای بلخی این اقدام مقدونیه را تبعیض خواند و گفت؛

"این یک نوع تبعیض است و انتظار نمیرود در کشور های اروپایی، میان انسان ها، تفاوت و تبعیض قایل شوند. البته معلوماتی را که ما گرفتیم، معلومات ابتدایی است. برای همکاران وظیفه داده ام تا در این مورد تحقیق کنند. آنها در حال حاضر مشغول تحقیقات شان هستند."

به روز دوشنبه تقریباً ١٢٠٠ تن از اتباع عراق و سوریه با ۴٠٠ تن افغان برای عبور از موانع در سرحد یونان مقدونیه منتظر بودند و دست به اعتراض و اعتصاب غذایي زده، خواستار باز کردن سرحد شدند. یک گروه کوچک از موانع عبور کرده و بر راه آهن بین المللی اتن – بلگراد پراگنده شدند.

یک مهاجر افغان در حال عبور از موانع مرزی میان یونان و مقدونیه
یک مهاجر افغان در حال عبور از موانع مرزی میان یونان و مقدونیه

مسعود، مهاجر دیگر افغان که از عقب موانع بین یونان و مقدونیه منتظر باز شدن سرحد بود گفت

" ما چه باید کنیم؟ اگر این سرحد مسدود است، باید بگویند، و باید اول آنها سرحد ترکیه و ایران را مسدود کنند که مردم به یونان نیایند. چرا سرحد ترکیه را بسته نمیکنند."

و به روز سه شنبه، پولیس یونان مهاجرینی را که فاقد شرایط تعین شده از سوی مقدونیه بودند جمع کرده و به اتن فرستاد.

تمیم دوست به شمار از افرادی که در عقبش با اهتزاز بیرق های افغانستان به زمین نشسته بودند اشاره کرد و گفت "ما افغان هستیم و هر کسی که در اینجا است، از افغانستان است که به غذا نیاز ندارد، ما فقط میخواهیم که از سرحد عبور کنیم."

اتریش کشورهای بالکان را فردا چهارشنبه برای یک نشست روی بحران مهاجرین دعوت کرده است. قرار است به روز پنجشنبه وزرای داخله کشور های اتحادیه اروپا نیز در مورد بحران مهاجرین ملاقات کنند.

در جریان سال ٢٠١٥ میلادی، بیش از یک میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شماری از کشور های افریقایی خود را با پذیرش صد ها مشقت به اروپا رساندند.

از آغاز سال ٢٠١٦ که کمتر از دو ماه از آن گذشته، تا حالا حدود یک صد هزار پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شده اند.

XS
SM
MD
LG