لینک های دسترسی

نشر بررسی جدید ستراتیژی امریکا برای افغانستان


نشر بررسی جدید ستراتیژی امریکا برای افغانستان

حکومت ایالات متحده ستراتیژی جنگ در افغانستان را که یک سال قبل توسط رییس جمهور در اکادمی نظامی "وست پوینت" اعلام گردید، بررسی سراسری نموده است.

بررسی جدید ستراتیژی حکومت ایالات متحده در افغانستان و پاکستان حاکیست که رهبری القاعده تضعیف گردیده و تحرک طالبان در هم شکسته است.

بررسی جدید که به روز پنج شنبه منتشر شد میگوید که ستراتیژی ایالات متحده به تمرکز خود روی شکست طالبان ادامه خواهد داد. بررسی جدید مشعر است که گروه های دهشت افگن تضعیف گردیده اند، اما هنوز هم پیگیری دسایس حملات وسیع علیه اهداف غربی ادامه دارد.

گزارش میگوید، در راستای از میان برداشتن پناهگاه های افراط گرایان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان، به همکاری بیشتر پاکستان نیاز است.

بررسی جدید همچنان میگوید که در اکثر حصص افغانستان، تحرک طالبان در هم شکسته است، ولی هنوز هم تمام دستآورد های موجود "شکنند و قابل برگشت" میباشند.

XS
SM
MD
LG