لینک های دسترسی

Breaking News

شرکت برق افغانستان: با مشکلات جدی مالی روبرو استیم


مسوولان شرکت برق افغانستان می‌گویند که مشتریان این شرکت در افغانستان حدود ۲۶ میلیارد افغانی از بابت محصول صرفیۀ برق شان مقروض اند.

مقام‌های این شرکت روز چهار شنبه اول دسمبر (دهم قوس) به خبرنگاران در کابل گفتند که سیاستمداران، مقام‌های حکومت پیشین، زورمندان، صنعتکاران و تاجران از مقروضین عمدۀ این شرکت استند.

شرکت برق افغانستان یکبار دیگر از مشتریان مقروض این شرکت خواست تا محصول صرفیۀ برق شان را که تا کنون نپرداخته اند، به این شرکت تادیه کنند.

مولوی عبدالرحمان رحمانی، رییس بخش تجارتی شرکت برق افغانستان گفت که مشکلات مالی و عدم پرداخت محصول صرفیۀ برق، این شرکت را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

آقای رحمانی جمع آوری قروض از مقام‌های حکومت پیشین، سیاستمداران، زورمندان و اعضای پیشین پارلمان افغانستان را یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی شرکت برق عنوان کرد.

او گفت: "قرضداری از شرکت برق به ۲۶ میلیارد افغانی می‌رسد، سیاسیون، مقام‌های ادارۀ پیشین، زورمندان، صنعتکاران و تاجران مقروضین شرکت برق اند. ما به آنان یک ماه وقت می‌دهیم که قرض‌های شان را بپردازند، در غیر آن موضوع را به نهادهای عدلی و قضایی محول می‌کنیم."

مسوولان شرکت برق افغانستان می‌گویند که این شرکت از کشورهایی که برق را از آن وارد کرده است، میلیون‌ها دالر قرضدار است که یک بخش آن مربوط به مقام‌های حکومت پیشین افغانستان می‌شود.

حکومت پیشین افغانستان نیز با جمع آوری محصول صرفیۀ برق از سیاستمداران، مقام‌های پیشین و برحال حکومت و زورمندان مشکل داشت.

شرکت برق افغانستان چند سال پیش فهرست ۷۳ تن از مقروضین خود را نشر کرد که در آن نام شماری از زورمندان، اعضای ولسی جرگه و چهره های برحال و پیشین حکومت به شمول عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی و عبد رب الرسول سیاف شامل بود.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان یکبار دستور دارد تا هیاتی متشکل از ریاست امنیت، وزارت داخله، وزارت حج و اوقاف و شرکت برق، به خانۀ شماری از مقام‌های برحال و پیشین حکومت افغانستان که پول صرفیۀ برق شان را نپرداخته اند، بروند و آنان را وادار به پرداخت قروض شان کنند.

با اینحال حکمت‌الله نورزی، سخنگوی شرکت برق افغانستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت: "جمع آوری عواید [شرکت برق] با جدیت ادامه دارد، همزمان، شرکت برق افغانستان بخشی از پول برق وارداتی را تهیه کرده است و در آیندۀ نزدیک آن را تحویل [کشورهای صادر کنندۀ برق به افغانستان] می‌کند."

بخش زیاد برق مورد نیاز افغانستان از ازبیکستان وارد شده و یک مقدار دیگر آن از ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می‌شود.

XS
SM
MD
LG