لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد از حضور نیافتن همسر کاندیدان در کارزار انتخاباتی


شماری از زنان فعال از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان می خواهند تا در برخی مراسم و محافل مبارزات انتخاباتی شان با همسران خود حضور یابند. بعضی زنان افغان می گویند این اقدام گام عملی در راستای عملی شدن تعهدات کاندیدان در قبال زنان و حقوق آنان خواهد بود.

تعداد زیادی از نماینده گان زنان از ۳۴ ولایت به کابل آمده اند تا با طرح ها و برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری آشنا شوند و تعهدات آنان را در قبال حقوق زنان بدانند.

این نشست تحت نام زنان و انتخابات برای دو روز از طرف دفتر برابری برای صلح و دیموکراسی راه اندازی شد.

هوسی وردک، معاون این دفتر گفت هدف از راه اندازی این نشست مساعد کردن زمنیه گفتگوی مستقیم میان زنان ولایات و کاندیدان ریاست جمهوری می باشد.

اما خانم وردک گفت با این که زنان از ۳۴ ولایت برای شرکت در این کنفرانس به کابل آمده اند شمار محدودی از کاندیدان در این کنفرانس حضور یافتند.

خانم وردک افزود "متاسفانه وقتی که خانم ها از ولایات به کابل می آیند و ما می بینیم که کاندیدها حاضر نمی شوند به این معنی است که آنها به خانه شان آمده مهماندار پیش آنها حاضر نمی شود، و این واقعاً جای تاسف بود که امروز شما شاهد بودین که به جز تعداد محدودی دیگران حاضر نشدند"

اشرف غنی احمد زی، داود سلطان زوی و قیوم کرزی از کاندیدان ریاست جمهوری در این کنفرانس شرکت کرده و به سوالات زنان پاسخ ارایه کردند.

این کاندیدان اطمینان دادند که در صورت پیروزی در انتخابات برای مشارکت زنان در تمام عرصه ها، مصئونیت اجتماعی زنان و فراهم ساختن یک فضای مناسب کار در ادارات دولتی و غیر دولتی برای زنان تلاش می کنند.

اشرف غنی احمد زی، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری در این مورد گفت "زن در اداره امروز خود را مصئون حس نمی کند، هر نوع تهدیدی که برای جسم زن و یا حضورش در ادارات دولتی و یا سکتور خصوصی صورت خواهد گرفت با قاطعیت همرایش برخورد خواهیم کرد."

حضور نامزدان با همسرشان

در عین حال زنان شرکت کننده در نشست زنان و انتخابات می گوید انتظار دارند که کاندیدان ریاست جمهوری در برخی نشست ها با همسران خود حضور یابند چون به گفته این زنان حضور همسران نامزدان در این نشست ها نشان دهنده تعهد آنان به حقوق زنان خواهد بود و باور این زنان همچنان این اقدام یکی از گام های عملی نامزدان در راستای عملی شدن تعهدات شان خواهد بود.

رویا یوسف زاده و پلوشه در این مورد می گوید "وقتی که یک کاندید می آید و داخل می شود، اگر خانم اش در پهلویش می باشد نشان دهنده این است که وی واقعآ می خواهد که حقوق زن و مردم مساوی باشد و به تمام زنان افغان روحیه می دهد"

"اسم من پلوشه است، این که هر کاندید مشخص خانم اش همراهش باشد مثال در کنفرانس ها، این بیشتر بالای مردم اثر گذار است و مردم می توانند بالای او اعتماد کنند."

اما قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت "متاسفانه، بدبختانه خانم من در حال حاضر که من کاندیداتوری خود را اعلام کردم، اینجا نیست."

مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ سیزدهم ماه دلو آغاز شده و قرار است تا دو ماه دیگر ادامه یابد.

تلاش برای برابری حقوق زن و مرد، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حفظ دست آوردن های ده سال گذشته زنان در عرصه های مختلف، کاهش خشونت علیه زنان به نحوی در طرح ها و برنامه های همه کاندیدان شامل است.
XS
SM
MD
LG