لینک های دسترسی

Breaking News

مکاتب محل مبارزات انتخاباتی نیست - وزارت معارف


وزارت معارف به نامزدان انتخابات و دست اندارکاران معارف هشدار داد که از مکاتب به عنوان مراکز مبارزات انتخاباتی استفاده نکنند.

مسوولین وزارت معارف میگویند با آنعده نامزدان و یا کارمندان معارف که در وقت تدریس و وقت رسمی در مکاتب به مبارزات انتخاباتی بپردازند برخورد قانونی خواهند کرد.

وزارت معارف کمپاین انتخاباتی در مکاتب را منع قرارداده و میگوید با نامزدانی که از مکاتب به عنوان مراکز مبارزات انتخاباتی استفاده کنند به صورت جدی برخورد می کند.

محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف از نامزدان ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات و هواداران نامزدان خواست تا این تقاضای وزارت معارف را جدی بگیرند.

وزارت معارف میگوید این تصمیم بخاطر جلو گیری از ضایع شدن وقت درسی شاگردان و بدور نگاه داشتن شاگردان از سیاست اتخاذ شده است.

آقای حقمل گفت "از وقت مکتب شاگردان و استادان ما استفاده نکنند، از راه فشار و از راه های دیگری که پیدا میکنند، جدا خواهش ما همین است."

هشدار برخورد قانونی

سخنگوی وزارت معارف گفت با معلمین و کارمندان معارف که در وقت رسمی مکاتب به مبارزات انتخاباتی در داخل مکاتب بپردازند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت معارف همچنان گفت در هشتاد در صد افغانستان شاگردان مکاتب به رخصتی های زمستانی رفته اند و از همین رو فرصت کمتری برای استفاده از مکاتب و ساعات درسی به منظور کمپاین های انتخاباتی وجود دارد.

اما وی میگوید معلمین مکاتب و شاگردان واجد شرایط رای دهی بصورت انفرادی و یا هم در وقت غیر رسمی برای جذب رای مردم به نامزد دلخواه شان می توانند کمپاین کنند.

آقای حقمل در این مورد افزود "کسانی که آماده به رای دهی هستند و شرایط رای دهی را پوره کرده اند آنها حق دارند که در وقت غیر رسمی و در وقت شخصی شان هم رای بدهند و هم برای این پروسه مردم را جذب کنند."

از سوی دیگر فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این تصمیم وزارت معارف استقبال میکند.

فیفا از مسوولین مکاتب و نامزدان میخواهد که این مساله را جدی بگیرند و به عنوان یک تخطی از آن خود داری کنند.

فهیم نعیمی سخنگوی فیفا در این مورد میگوید "در صورتیکه اداره مکتب بخواهد که شاگردان را تحت فشار قراردهد و این زمینه برایشان مساعد است، طبعاً در صورتیکه روابط وجود داشته باشد می توانند به این ترتیب استفاده بکنند."

نظارت به خاطر تخطی ها

سخنگوی فیفا همچنان میگوید در ۳۴ ولایت از روند مبارزات انتخاباتی نظارت می کنند و مواردی را که به عنوان تخطی شمرده می شود ثبت کرده و گزارشی آن را با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک خواهند کرد.

اما آقای نعیمی می گوید امکان استفاده از مکاتب در نقاط نا امن و جا های که کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد های ناظر و وزارت معارف به دست رسی درست ندارد وجود دارد.

به اساس معلومات وزارت معارف در سراسر افغانستان شانزده و نیم هزار مکتب فعال وجود وجود دارد.

مقامات این وزارت میگویند در روز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات می تواند از این مکاتب به عنوان مراکز رای دهی تنها برای یک روز استفاده کند.

به اساس معلومات وزارت معارف همچنان دو صد یازده هزار معلم در سراسر این کشور مصرف تدریس می باشند و رقم شاگردان مکاتب در سراسر افغنستان به ده و نیم ملیون تن می رسد که بخشی از این شاگردان واجد شرایط رای دهی در انتخابات ۱۳۹۳ می باشند.

همپنان در سراسر افغانستان ۳۸۰ مکتب به دلیل نا امنی به روی شاگردان مسدود است که به گفته مسوولین وزارت معارف نه نامزدان می توانند از آن به عنوان مراکز مبارزات انتخاتی استفاد کنند و شاید کمیسیون مستقل انتخابات نیز نتوان از آن به عنوان مراکز رای دهی در روز انتخابات استفاده کند.
XS
SM
MD
LG