لینک های دسترسی

Breaking News

زن حاملۀ افغان از دشواری زندگی در کمپ یونان حکایت دارد


در جزیرۀ لیسبوس یونان، در کمپ موریا، برای حدود ۶۰۰۰ پناهجو غذا و پناه داده شده است، اما در واقع این کمپ برای رسیدگی و پذیرشِ فقط دوهزار پناهجو ساخته شده است.

در میان پناهجویان افغان، بانویی به نام پلوشه نبی زاده نیز در این کمپ نگهداری میشود. او هشت ماه است که حامله بوده و از دو و نیم ماه بدینسو، در کمپ موریا به سر میبرد.

با آنکه مقامات دولت یونان تلاش دارد تا زنان و کودکان را برای نجات از سرمای زمستان از کمپ موریا به جا های دیگر منتقل کند، اما بانوی حاملۀ افغان بیشتر ازین بابت در کمپ صدمه دیده است.

پلوشه نبی زاده حکایت میکند که در اوایل برایش خیلی ها دشوار بود و دو شب گریه میکرد. او میگوید: "هیچ وقت فکر نمیکردم با آمدن به اروپا همچو زندگی داشته باشم."

هر مهاجر در کمپ موریا، فقط یک بوتل آب حق دارد. تعفن ادرار و زباله از هر طرف به مشام میرسد. هوای سرد باعث شیوع مریضی در بین پناهجویان شده است.

ریا بیلانتری، قابله از داکتران بدون سرحد، تصدیق می کند که در کمپ مشکلات وجود دارد و میگوید: "من باور دارم که مشکل اساسی، زنان حامله در کمپ اند که آنها توان مراقبت از خود را ندارند."

حوادث خشونت بار هر روز در کمپ اتفاق می افتد، به ویژه ازطرف شب. زنان حامله موقع شب که بیشتر نیاز رفتن به تشناب دارند، بیشتر در خطر صدمه دیدن از بابت خشونت ها اند. پلوشه نبی زاده میگوید اگر ساعت سه شب هم برایش نیاز پیدا شود، باید برای بیرون رفتن به رفع حاجت، تا موقع طلوع آفتاب منتظر بماند.

رقم پناهجویان باردار که به لیسبوس میرسند بیشتر شده است. قرار آمار شفاخانه در این جزیره، تعداد آنها از ماه سپتمبر بدینسو سه برابر شده است.

بانو نبی زاده چند روز قبل از کرسمس، همراه با همسرش تکت یکطرفه کشتی به جهت آتن را بدست آوردند و بالاخره زندگی در اروپا را با امید های زیاد آغاز میکنند.

XS
SM
MD
LG