لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و آلمان موافقت نامه همکاری درازمدت امضاء کردند


موافقتنامه همکاری های استراتژیک درازمدت افغانستان وآلمان امروز در نه ماده توسط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و انگلا مرکل صدراعظم آلمان امضا شد.

مطابق ماده اول این موافقت نامه در بعد همکاری سیاسی طرفين گفتگو های سیاسی خویش را بر اساس نتایج کنفرانس بین المللی افغانستان منقعدۀ مؤرخ 5 دسمبر 2011 در بن ادامه میدهند.

موافقت نامه همکاری افغانستان وآلمان، حاکی است این گفتگوهای سیاسی به صورت خاص در عرصۀ روابط دوجانبه، مسایل منطقوی و بین المللی، حکومتداری خوب و حقوق بشر متمرکز خواهد بود.

ماده دوم این موافقتنامه به همکاری امنیتی پرداخته که براساس آن حمایت از آموزش مسایل نظامی در بر گیرندۀ آموزش منسوبين نیروهای مسلح افغانستان در تأسیسات بوندس ویر در جمهوری فدرالی آلمان می باشد.

همچنین تاکید شده است که آلمان نقش بارزی را در تمویل نیرو های امنیتی افغانستان (اردو و پولیس) ایفأ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG