لینک های دسترسی

Breaking News

افشای لست قرضداران بزرگ برشنا شرکت


شرکت برشنا میگوید برخی از مقروضین، پس از قطع برق شان، دوباره برق خود را وصل کرده و از پرداخت صرفیه ابأ می ورزند

"د برشنا شرکت" امروز فهرست اشخاص و نهاد هایی را در دسترس رسانه گذاشت که پول مصرف برق شان را نپرداخته و مبلغ هنگفتی از این شرکت قرضدار اند.

این فهرست نشان میدهد که نهاد ها، مقامات سابق و برحال و افراد زورمند جمعاً حدود سه میلیارد افغانی از بابت صرفیۀ برق قرضدار اند.

در فهرستی که به نشر رسیده، نام ۲۰۹۹ شخص و نهاد شامل میباشد. در این میان بیشترین مبلغ قرض، مربوط ۷۳ نفری میشود که در میان آنان افرادی همچو جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، عبدرب الرسول سیاف رهبر سابق جهادی و برخی از اعضای ولسی جرگه نیز شامل اند.

مجموع باقیداری های این افراد برجسته به برشنا شرکت به حدود ۴۴ میلیون افغانی میرسد. شرکت برشنا هشدار میدهد که اگر مشترکین مقروض، هرچه زودتر حساب‌ های شان را تصفیه نکنند و پول صرفیه ‌های شان را نپردازند، برق شان قطع خواهد شد.

محب الرحمان مومند رئیس برق کابل در نشستی که صبح روز دوشنبه برای ارایۀ جزییات در مورد قرضدارهای شرکت برشنا دایر شده بود گفت: "از زمان زیاد براساس تقاضا‌های مکرری که از اینها کردیم، خانه‌های شان رفتیم، حکم صریح رئیس جمهور که نزد ما موجود است برایشان بردیم و نشان دادیم. همان مسؤولیتی که ما داشتیم، ادا کردیم؛ مگر متاسفانه اینها تا حال حاضر نشده اند این پول را بپردازند."

نام‌ تلویزیون نورین، برخی از شرکت‌ های تجارتی، فابریکه‌‎ ها و زورمندان محلی نیز در این لست شامل است.

از سه میلیارد و سه ‌صد و پانزده میلیون افغانی که پرداخته نشده، یک میلیارد و شش میلیون آن مربوط ادارات دولتی بوده که به گفتۀ مسؤولان شرکت برشنا از بودجۀ دولت افغانستان پرداخته خواهد شد. ۷۸۳ میلیون افغانی دیگر را شرکت‌ها و فابریکه‌ های تجارتی قرضدار اند.

همچنان گفته شده که ۷۰۰ میلیون افغانی سهم مقروضینی است حاضر به پرداخت پول نیستند و ۲۴۷ میلیون افغانی کسانی باقی اند که با تغییرات ایجاد شده، مارکیت و خانه‌ های شان تخریب شده و یا در ملکیت آن تغییر آمده است.

صدای امریکا خواست که در رابطه با این گزارش واکنش افراد برجستۀ شامل در لست مقروضین برشنا شرکت را نیز داشته باشد اما موفق به دریافت پاسخی از آنان نشدیم.

تا یک هفتۀ دیگر، شرکت برشنا لست باقیداران این شرکت در ولایات را نیز ترتیب خواهد داد و اگر آنان قرض‌های شان را نپردازند، نام های شان افشا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG