لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در مبارزه با پولیو از پاکستان عقب ماند


مقام‌های افغان روش خانه به خانۀ کمپاین پولیو را یگانه راه ریشه کن ساختن این بیماری می پندارند
مقام‌های افغان روش خانه به خانۀ کمپاین پولیو را یگانه راه ریشه کن ساختن این بیماری می پندارند

به تازگی یک واقعۀ مثبت پولیو در ولسوالی شهید حساس ولایت ارزگان ثبت شد و کودک دیگر افغان برای همیش فلج شد.

با این مورد، شمار مجموعی واقعات پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به ۱۳ واقعه رسید و بیش از ۷۵ درصد تمام واقعات پولیو در سطح جهان، امسال به نام افغانستان رقم خورد.

پاکستان که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۳۰۶ واقعۀ مثبت پولیو داشت، در سال روان فقط چهار واقعۀ مثبت این بیماری را داشته است.

نایجریا که در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۱۲۲واقعۀ مثبت پولیو را داشت، در دو سال اخیر پیهم واقعات پولیو در آن کشور صفر بوده است.

منبع: برنامۀ جهانی محو پولیو
منبع: برنامۀ جهانی محو پولیو

گلا جان ایوب، مسوول معافیت کتلوی وزارت صحت عامۀ افغانستان، گفت که اکثر واقعات پولیو در افغانستان در ساحات ناامن که عملاً درگیر جنگ است، ثبت شده است.

آقای ایوب گفت که در این ساحات هم بر ضد واکسین پولیو تبلیغ شده و هموالدین از واکسین کردن کودکان شان دلسرد ساخته شده اند. علاوه بر آن، به دلیل حضور مخالفان، کارمندان کمپاین محو پولیو دسترسی کامل به تمام ساحات ندارند تا این کمپاین را به گونۀ خانه به خانه تطبیق کنند.

کمپاین واکسین پولیو به گونۀ خانه به خانه، به باور مقام‌های افغان، یگانه راه ریشه کن ساختن این بیماری در افغانستان است، زیرا بسیاری از مادران قادر به بیرون شدن از خانه نیستند تا کودک شان را برای واکسین به مرکز صحی ببرند.

وزارت صحت عامۀ افغانستان گفته است که کودکان افغان امسال نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی در معرض خطر بیشتر پولیو قرار دارند و امسال حدود ۱.۲ میلیون کودک افغان قادر به دریافت واکسین پولیو نبوده است.

رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامۀ افغانستان گفت که امسال کمپاین پولیو برای تطبیق واکسین به ۹.۹ میلیون کودک زیر سن پنج سال در افغانستان برنامه ریزی شده بود.

سرایت پولیو

پولیو یک بیماری ساری ویروسی است که سبب فلج دایمی شده و در فصل گرما انتقال و سرایت آن بیشتر می‌شود.

اما با تطبیق دو قطره واکسین این بیماری که کاملاً مصوون بوده و هیچ گونه عوارض جانبی ندارد، می توان از فلج دایمی کودکان زیر سن پنج سال جلوگیری کرد.

وزارت صحت عامۀ افغانستان سفارش می کند تا کودکانی که در جریان کمپاین‌ها به دلیل غیابت در خانه و یا هم ممانعت از تطبیق کمپاین واکسین ضد پولیو باز می‌مانند، باید به نزدیک‌ترین مرکز صحی محلی به خاطر واکسین شدن برده شوند.

داکتران می گویند که کودکان نوزاد و بیمار نیاز بیشتر به این واکسین دارند، زیرا سیستم دفاعی بدن آنان ضعیف است و اگر واکسین نشوند، بسیار زود به این ویروس مصاب می شوند.

قرار است کمپاین بعدی واکسین پولوی در آن ساحات افغانستان که خطر بلند سرایت ویروس این بیماری در آنجا موجود است، از تاریخ ۲۴ الی ۲۸ سپتمبر سال روان راه اندازی شود.

XS
SM
MD
LG