لینک های دسترسی

Breaking News

برنامۀ ملی ایجاد کار در افغانستان آغاز شد


آقای غنی می گوید که تا یکسال دیگر ظرفیت تولیدی برق افغانستان دوبرابر خواهد شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز برنامۀ ملی ایجاد کار و اشتغال زایی را در ۴۷۰۰ روستای افغانستان آغاز کرد و قرار است این برنامه تا بهار سال آیندۀ خورشیدی به ۱۵۰۰۰ روستا گسترش یابد.

آقای غنی در مراسم گشایش این برنامه گفت که تنها ادامه جنگ و درگیری ها مشکل افغانستان نیست، بلکه به گفتۀ وی مشکلات اقتصادی و بیکاری نیز از چالش های بزرگ افغان ها به ویژه جوانان این کشور به شمار می رود.

رئیس جمهور افغانستان گفت که برای این برنامه از منابع مختلف ملی و کمکی پول فراهم شده است. او افزود که در قالب این برنامه هم برای شهرنشینان و هم برای روستانشینان زمینۀ کار فراهم خواهد شد.

آقای غنی گفت که در این برامه به خاطر بلند بردن حاصلات باغداری و زراعت، بهبود سیستم آب و بهبود سیستم زراعتی به زارعین کمک مالی صورت می گیرد تا برای بهبود سیستم زراعت، باغداری و مالداری تلاش کنند و همچنان فرصتهای کاری در این عرصه بیشتر ایجاد گردد.

رئیس جمهور گفت که یکی از اهداف عمدۀ برنامۀ اشتغال زایی در شهر ها این است که هزاران تن در شهر ها،‌ به خاطر پاک کاری شهر و تنظیف آن استخدام شوند.

همچنان به گفتۀ رئیس جمهور غنی کارهای ابتدایی در بخش شهر سازی و خانه سازی آغاز شده است و در نظر است که نزدیک به ۱۰۰ هزار باب منزل ارزان قیمت ساخته شود که زمینۀ کار را برای هزاران نفر مهیا می کند.

رئیس جمور گفت این برنامه به گونۀ متوازن در سراسر افغانستان از همین امروز عملی می شود و اما در برخی مناطق به خاطر سردی هوا تا بهار معطل خواهد بود.

محمد اشرف غنی گفت که به خاطر حل بنیادی مشکلات اقتصادی و ایجاد کار، برنامه های بنیادی زیر کار است که به اساس معلومات وی تولید برق یکی از این برنامه ها است.

در حال حاضر ظرفیت تولید برق از منابع داخلی در افغانستان ۲۳۱ میگاوات است که به گفته رئیس جمهور تا خزان سال آینده ۲۴۰ میگاوات دیگر به آن علاوه خواهد شد.

رئیس جمهور همچنان گفت که تشدید جنگ و کاهش کمک های خارجی به افغانستان روی اقتصاد این کشور و زمینه های کار تاثیر منفی بر جا گذاشته است.

رئیس جمهور غنی گفت که در گذشته افغانستان به منابع مالی و امنیتی کشورهای تمویل کننده و کمک کننده اتکا بیش از حد داشته و اما می افزاید که از امروز تلاش ها برای بلند بردن اتکا به منابع داخلی در بخش اقتصادی و ایجاد کار آغاز شده است.

آقای غنی گفت که ۴۰۰ هزار قراردادی داخلی و خارجی طی سال های گذشته در افغانستان حضور داشتند که در نتیجۀ آن برای صدها هزار نفر کار با معاش خوب ایجاد شده بود. اما اکنون به گفتۀ رئیس جمهور غنی با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این افراد بیکار شده اند.

محمد اشرف غنی همچنان می گوید که نیمی از موسسات و سازمان های غیردولتی خارجی که در افغانستان ایجاد شده بود اکنون فعالیت ندارد که این مساله نیز باعث محدود شدن فرصت های کاری شده است.

حکومت افغانستان در حالی از افتتاح برنامۀ ملی ایجاد کار خبر می دهد که بیکاری، فقر و نا امنی عامل فرار ده ها هزار تن از این کشور در سال جاری بوده است. بر اساس ارقام ارایه شده از آغاز سال روان تا کنون ۱۵۰ هزار افغان تنها این کشور را به قصد اروپا ترک کرده اند که بخش عمده آن را جوانان تشکیل داده است.

XS
SM
MD
LG