لینک های دسترسی

Breaking News

آزمون های پیش روی رهبر جدید افغانستان


مردم افغانستان منتظر نتایج انتخابات استند تا رهبری برای کشور شان انتخاب شود که بتواند امور را در این مقطع خاص زمانی رهبری کرده و توقعات زیادی که در قبال این انتخابات بوجود آمده است را برآورده سازد.

از جمله چالش های عمده ای که در برابر رهبری جدید افغانستان قرار دارد امنیت و آوردن صلح، حکومتداری خوب، رشد اقتصادی، فرصت های کاری، مبارزه با فساد اداری، خدمات صحی و فراهم کردن فرصت های تعلیمی در روستاها و حتا شهرهای کشور می باشد.

داکتر داود مرادیان، دیپلومات پیشین و آگاه مسایل سیاسی می گوید که پیش از هرچیز پیامد اعلان نتایج انتخابات افغانستان برای زعیم آینده افغانستان خیلی مهم است. او می گوید هرگاه کاندیدان پیشتاز نتایج آرا را سوال برانگیز بدانند، دشواری هایی بوجود خواهد آمد که دور از انتظار خواهد بود.

آقای مرادیان می گوید:
"مشکلات و چالشهاییکه در برابر رئیس جمهور آینده افغانستان است، می توان در چهار گروه طبقه بندی نمود که مشکلات سیاسی، چالش های اداری، مسایل اقتصادی و مسایل و مشکلات سیاست خارجی افغانستان می باشد. رئیس جمهور آینده افغانستان باید بازتاب خواهشات و تقضاهای گروهای سیاسی باشد. بروکراسی افغانستان نیز ایجاب بررسی لازمه را می کند. وبلاخره ایجاد زمینه شغل برای ٥٠٠ هزار بیکار که همه ساله به تعداد بیکاران کشورافزوده می شود یک چالش مهم محسوب می شود."

داود مرادیان سیاست خارجی افغانستان را در حال حاضر خیلی متشتت دانسته و آن را چالش بزرگی برای رهبری آینده افغانستان می داند.

آقای مرادیان افزود "سیاست خارجی افغانستان دردو سه سال اخیر با دوستان ما و متحدین غربی ما تقریبا در حالت سقوط بوده است، و همچنان درمنطقه نیز یک سردرگمی در سیاست خارجی ما وجود داشته است که خود یک چالش چهارمی در برابررهبری جدید افغانستان می باشد."
فضل احمد جویا، استاد اقتصاد پوهنتون کابل مسایل مالی و اقتصادی را از آزمون های بزرگ برای رهبری آینده کشور دانسته می گوید که فایق آمدن به برخی از این چالش ها توقعاتی است که مردم در وقت رفتن به پای صندوق های رای به آن می اندیشیدند.

آقای جویا می گویدکه رهبران آینده افغانستان با پیش گرفتن سیاست های معقول خواهد توانست حمایت جامعه جهانی را برای یاری رسانیدن به مردم افغانستان در آینده باخود داشته باشد.

آقای جویا می گوید:
"من فکر می کنم یکی از چالش های بزرگ این است که رئیس جمهور آینده افغانستان با ایجاد مناسبات سالم، درست و دوستانه با کشورهای دور و نزدیک همکاری های متحابه را جذب کند وکمکهایی را که برای اقتصاد افغانستان و تامین بودجه آن ضرورت است، مدارک پروژه ای آنها را که از نظر اقتصادی اهمیت دارد تهیه کند."

غلام دستگیرهدایت، کارشناس مسایل حقوقی می گوید که در گذشته فساد اداری که بیشتر از نا اهلی و مصلحت گرایی منشا می گرفت نه تنها به اعتبار ملی بلکه بین المللی افغانستان نیز صدمه زده و حتی مشروعیت نظام را تحت سوال قرار میداد.

به گفته آقای هدایت مبارزه با آن نیز از اهمیت زیادی برخوردارمی باشد. او به این نظر است که استخدام وفرصت دادن به کدرهای ورزیده و متعهد به مشکلاتی زیادی که از لحاظ کمبود حکومت داری خوب و فساد موجود است، می توان فایق آمد.

آقای هدایت می گوید "این همه موارد ارتباط می گیرد که در راس دولت کی قرار میگیرد و ایا آنها می خواهند که دولت و موقف های دولتی را به اختیار افراد متخصص و با تجربه، صادق و پاک می گزارند یا خیر؟"

به گفته اکثر تحلیلگران آنچه مردم افغانستان در قدم اول به آن نیازمند اند و ایشان در جریان انتخابات آنرا یکی از مقاصد رفتن به صندوقهای رای می دانستند این مسئله بوده است که رهبر آینده افغانستان بتواند صلح و امنیت را به مردم این کشورکه درنزدیک به سه دهه از آن محروم بوده اند، اعاده کند.

تحلیلگران علاوتا به این عقیده اند هرگاه رهبری افغانستان با ادراک کامل از نیروهای نهفته درمنطقه بتواند همکاری های منطقوی را جلب کند این کارنه تنها از رقابت ها و مخاصمات می کاهد، بلکه افغانهارا در رسیدن به رفاه اقتصادی و معیشتی نیز کمک می کند.
  • 16x9 Image

    عبدالواجد عادل - واشنگتن

    عبدالواجد عادل از سال ۲۰۰۱ تا اکنون به حیث ژورنالیست، نویسنده و کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان در صدای امریکا بخش افغانستان در واشنگتن دی سی کار می کند.
XS
SM
MD
LG