لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ: غنی به تعهداتش در قبال زنان پابند است


آقای غنی وعده سپرده بود که چهار کرسی کابینه را به زنان خواهد داد

نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در افغانستان از رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی می خواهند که به تعهدات شان وفا کرده و پس از برگشت ولسی جرگه از تعطیلات زمستانی، چهار نامزد وزیر زن را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند.

در فهرست ۲۵ نفری نامزد وزیران که از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شده بود، سه زن نیز شامل بود، اما هیچ یکی به کرسی های پیشنهاد شده منظور نشدند.

آی سلطان خیری نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل تابعیت دوگانه و نجیبه ایوبی نامزد وزیر امور زنان به خاطر نداشتن سند لسانس حین معرفی به ولسی جرگه، پیش از رسیدن به مرحلۀ رایدهی، رد شدند. خاطره افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی نیز نتوانست آرای کافی تایید وکلا را کسب کند.

ماهرخ یوسفزی کارمند وزارت زنان می گوید که رئیس جمهور چهار کرسی کابینه را به زنان اختصاص دهد. او می افزاید که اگر عجالتاً یک نامزد وزیر مرد به عوض نامزد وزیر رد شدۀ زن معرفی شد اشکالی نیست، اما به گفتۀ وی زنان انتظار دارند که رئیس جمهور به وعده های خود وفا کند.

اورزلا بارکزی عضو جامعه مدنی افغانستان گفت زمانیکه یک زن از سوی ولسی جرگه به دلیل نواقص دراسنادش رد شد باید زن دیگری به جای وی معرفی می شد، اما از اینکه به عوض نامزد وزیر مرد معرفی شد به گفتۀ وی "ضربۀ بود که به حقوق زنان وارد شد" و این امر مایۀ نگرانی همه نهاد های جامعۀ مدنی شده است.

خانم بارکزی گفت "از رئیس جمهور خود می خواهیم که وقتی یک زن ]از سوی ولسی جرگه[ رد می شود به جای او یک خانم دیگر معرفی شود تا تساوی جنسیتی در نظر گرفته شود، طوریکه ما دیدیم تساوی جنسیتی درنظر گرفته نشده بود اما حد اقل یک چیزی بود که ما قناعت کنیم."

سهم بر اساس مشارک در انتخابات

شماری دیگر از فعالان حقوق زن می گویند که نبود زنان در کابینه برای نهاد های زنان نگرانی ایجاد کرده است و نباید این نگرانیها نادیده گرفته شود.

حمیرا ثاقب، رئیس کمیتۀ مشارکت زنان افغانستان استدلال می کند که مشارکت زنان در انتخاباتی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، حدود ۳۶ در صد بود و باید به گفتۀ این فعال افغان، زنان باید بازده مشارکت خود را در "آیینۀ کابینه" ببینند.

در واکنش به این تقاضا ها، نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفت که زنان باید اطمینان داشته باشند که رئیس جمهور ارادۀ محکم دارد و یک سهم قابل ملاحظه را برای زنان در کابینۀ جدید می دهد. او افزود که رئیس جمهور در نظر دارد که بر علاوۀ کرسی های کابینه، شماری از معینیت ها و سفارتخانه ها و نیز در ولایات سهم قابل ملاحظه به زنان داده شود.

پس از آنکه ولسی جرگه به ده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد نداد، رئیس جمهور غنی گفت که به زودترین فرصت نامزد وزیران جدید را برای متباقی وزارتخانه ها به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.

اینک رئیس جمهور برای گزینش و معرفی ۱۷ نامزد وزیر دیگر کابینه کم از کم پنج هفته وقت دارد و دیده شود در فهرست جدید نامزد وزیران، خواست جامعۀ مدنی و وعده های زمان مبارزات انتخاباتی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.

XS
SM
MD
LG