لینک های دسترسی

Breaking News

با وصف تشدید جنگ، افغان‌ها در مورد آینده خوشبین اند - سروی


سروی ایشیا فوندیشن بر اساس مصاحبه با بیش از ده هزار افغان از ۳۴ ولایت این کشور تهیه شده است

خوشبینی افغان‌ها در مورد آیندۀ کشورشان، در مقایسه با سال گذشته، بیشترشده است اما هنوز هم اکثریت شهروندان افغانستان از وضعیت جاریدر کشورشان بیمناک اند.

سروی افغانها ۲۰۱۷ که از سوی بنیاد آسیا یا ایشیا فوندیشن بر اساس مصاحبه با هزاران نفر در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است، حاکی است که با وصف برخی پیشرفت‌ها، هنوز هم وضعیت افغانستان در سطح منطقه، شکنندترین و ناپایدارترین است.

سروی ایشیا فوندیشن حاکی است که ۳۲.۸ درصد افغان‌ها به این باور اند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است و ۶۱.۲ درصد دیگر آنان گفته اند که کشورشان در مسیر نادرست حرکت می‌کند.

منبع: ایشیا فوندیشن
منبع: ایشیا فوندیشن

در سروی سال گذشتۀ این نهاد ۶۵.۹ درصد افغان‌ها گفته بودند که کشورشان در مسیر درست حرکت نمی‌کند و فقط ۲۹.۳ درصد گفته بودند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است.

اعتماد شرکت کنندگان سروی امسال، نسبت به نهادهای عامه اندکی و نسبت به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش چشمگیر داشته است. ۵۶.۲ درصد مصاحبه شوندگان از کارکرد حکومت وحدت ملی ابراز رضایت کرده اندکه نسبت سال گذشتۀ، بیش از هفت درصد بلند است.

تمایل به مهاجرت

در این سروی ۳۸.۸ درصد مصاحبه شوندگان -۴۱.۲ درصد مردان و ۳۶.۳ درصد زنان- گفته اند که اگر فرصت میسر شود، افغانستان را ترک خواهند کرد. گسترش خشونت و نا امنی عامل عمدۀ تمایل افغان‌ها به ترک کشور شان خوانده شده است.

حدود ۷۰.۶ درصد افغان‌ها و ۷۶.۸ درصد کسانیکه در شهر کابل مصاحبه شده اند، بیکاری را بزرگترین مشکل فرا راه جوانان عنوان کرده اند.

منبع: ایشیا فوندیشن
منبع: ایشیا فوندیشن

در سروی ایشیا فوندیشن ۷۲.۴ درصد مصاحبه شوندگان با کار زنان در بیرون از منزل و ۸۲.۳ درصد مصاحبه شوندگان با آموزش زنان و دختران موافق بوده اند.

شرکت کنندگان این سروی به بهبود آموزش، انکشاف زراعت، بهبود امنیت، ساختن زیربناها چون سرک و پل اولویت داده اند.

  • 16x9 Image

    نجیب الله احمدیار - واشنگتن

    نجیب الله احمدیار کار با رسانه ها را در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و از سال ۲۰۰۹ به اینسو در بخش دری صدای امریکا به صفت ویراستار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی کار می کند. 

XS
SM
MD
LG