لینک های دسترسی

Breaking News

داکتران بی‌سرحد خواستار ختم بازداشت پناهجویان شدند


داکتران بی سرحد وضع پناهجویان و پناهندگان سیاسی را در جزیره ناورو، واقع در اقیانوس آرام، ناگوار دانسته و خواستار بیرون کشیدن آنان از این جزیره شدند.

این نهاد بین المللی از حکومت استرالیا که این کمپ را سرپرستی می‌کند، خواسته است تا بازداشت جنجال برانگیز پناهجویان را در بیرون از قلمرو آبی خود توقف دهد.

کارمندان سازمان داکتران بی‌سرحد از یک سال به اینسو خدمات صحت روانی را به مهاجران مستقر در این کمپ فراهم می‌کردند، اما در جریان این هفته، بنا به خواست حکومت ناورو مجبور شدند که این جزیره را ترک کنند.

حکومت ناورو وعده سپرده است که خدمات روان درمانی را به پناهجویان و مهاجران مستقر در این کمپ ها فراهم خواهد کرد، اما سازمان داکتران بی سرحد بی باور است که "حکومت درماندۀ" ناورو بتواند این خدمات را فراهم کند.

این سازمان طبی همچنان ابراز نگرانی کرده است که ده ها مهاجر از جمع ۲۰۰ نفری که در این کمپ به سر می‌برند از فشارهای شدید روانی رنج برده و شماری از آنان اقدام به خودکشی و خود آزاری کرده اند.

بر اساس مقررات جدید مرزی استرالیا، به مهاجرین مستقر در کمپ ناورو هرگز اجازۀ اقامت در استرالیا داده نخواهد شد، حتا اگر ادعای پناهندگی آنان نیز به اثبات برسد. اکثر پناهجویانی که در کمپ های ناورو نگهداری می‌شوند، کسانی اند که سوار بر قایق تلاش کرده بودند وارد استرالیا شوند.

باوجود اعتراضات گروه‌های مدافع حقوق بشر، حکومت استرالیا، با وصف شرایط ناگوار کنونی در کمپ ناورو، حاضر به بستن آن نیست.

پیتر دوتن، وزیر داخلۀ استرالیا، گفته است که اکنون سفر قاچاقی مهاجران در از مسیرهای آبی به آن کشور متوقف شده و به گفتۀ وی به قوای دریایی استرالیا دستور داده شده است تا قایق های غیرمجاز و حامل پناهجویان غیرقانونی را توقیف یا بازگذشت دهند.

میزان پذیرفته شدن پناهجویان در استرالیا در تناسب با سایر کشورهای ثروتمند جهان بسیار کاهش یافته است. در سال ٢٠١٦ فقط به کمتر از ۲۸ هزار پناهجو از سرتاسر جهان سند اقامت در استرالیا داده شد.

XS
SM
MD
LG