لینک های دسترسی

Breaking News

آسترالیا: با ملل متحد روی اسکان مهاجران به توافقی نرسیده ایم


آسترالیا یکبار دیگر، هر گونه توافق با ملل متحد را روی اسکان مهاجرین مقیم در دو کمپ جزایر دور افتادۀ اوقیانوس آرام رد کرد.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفته است که کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان و آسترالیا توافق کرده اند، به ۱۲۵۰ پناهجویی که در کمپ های جزایر پاپوا نیو گینی و ناورو زندگی می کنند، کمک نمایند تا در ایالات متحده امریکا، اسکان مجدد یابند.

شماری زیادی از مهاجران افغان در این دو کمپ در جزایر اقیانوس آرام مقیم اند.

ملل متحد می گوید یکی از شرایط این توافق آن است که اگر کدام عضو نزدیک خانواده پناهجویان آسیب پذیر، در آسترالیا مقیم باشد، باید به آن ها اجازه اقامت در آسترالیا داده شود.

اما جولی بیشوپ، صدراعظم و پیتر دتون، وزیر امور مهاجرت آسترالیا این ادعای ملل متحد را رد کرده می گویند همچو توافقی صورت نگرفته است.

پالیسی کمک به مهاجرین کمپ های جزیرۀ اوقیانوس آرام، در زمان حکومت تونی ابوت، صدراعظم پیشین آسترالیا در ۲۰۱۳ به مرحلۀ اجرا در آمد.

توافق روی برنامۀ اسکان مجدد آن مهاجران که در زمان حکومت بارک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صورت گرفته بود، با مخالفت ادارۀ به رهبری دونالدترمپ مواجه شد.

رئیس جمهور ترمپ می گوید که به آن توافق احترام می گذارد؛ حالانکه در یک پیام تویتر ماه فبروری خود آن را یک "توافق ابلهانه" عنوان کرده است.

XS
SM
MD
LG