لینک های دسترسی

Breaking News

آسترالیا روابط جنسی میان وزیران و کارمندان را ممنوع کرد


این ممنوعیت پس از آن اعلان می شود که افتضاح روابط جنسی غیرمشروع میان بارنابی جویس، معاون صدراعظم آسترالیا، با دستیار مطبوعاتی اش رسانه ای شد

بدنبال فاش شدن روابط جنسی میان معاون صدراعظم آسترالیا و دستیار مطبوعاتی اش، حکومت این کشور روابط جنسی میان وزیران کابینه و کارمندان شانرا ممنوع اعلان کرد.

مالکوم ترنبول، صدراعظم آسترالیا روز پنجشنبه گفت "در سال ۲۰۱۸، مقاربت جنسی میان وزیران و هرکسی که برای آنان کار می کند، غیر قابل قبول است. این یک عملکرد بسیار بد در محل کار است."

این ممنوعیت پس از آن اعلان می شود که افتضاح روابط جنسی غیرمشروع میان بارنابی جویس، معاون صدراعظم آسترالیا، با دستیار مطبوعاتی اش رسانه ای شد.

آقای جویس که ۲۴ سال قبل ازدواج کرده و "کاتولیک خوب" تلقی می شد، در جریان مبارزات انتخاباتی بیشتر ب شعار "ارزش های خانوادگی" تاکید ورزیده بود.

صدراعظم آسترالیا گفته که افشای چنین رسوایی موجب شده است تا وی تغییراتی در قانون سلوک و رفتار وزیران را به وجود بیاورد و تاکید کرد که این تغییرات مشابه تغییراتی است که بر قانونگذاران ایالات متحده وضع شده است.

هفتۀ گذشته، کانگرس ایالات متحده روابط جنسی میان قانونگذاران امریکایی و کارمندان شان را ممنوع اعلان کرد.

صدراعظم آسترالیا تاکید کرد که وزیران صرف نظر از اینکه متاهل اند و یا مجرد، نباید روابط جنسی با کارمندان شان بر قرار کنند.

آقای ترنبول گفت که این تغییرات سر از روز امروز پنجشنبه قابل تطبیق است و آقای جویس منحیث رهبر حزب ملی "خود باید موقف اش را بررسی" کند.

XS
SM
MD
LG