لینک های دسترسی

Breaking News

دوشیزه افغان پس از سه بار آزمایش بکارت، برائت گرفت


یک دختر جوان افغان ادعا می کند که وی به ظن معاشرت جنسی با مرد نا محرم از سوی پولیس دستگیر شد و به تدریج سه بار مورد آزمایش بکارت قرار گرفت.

این دختر ۲۴ سالۀ که خواست نامی از او گرفته نشود و صدایش ثبت نشود، به صدای امریکا گفت که دو ماه قبل زمانیکه با یکی از همکارانش راهی ساحۀ تطبیق یک پروژه در شهر کابل بود، از سوی پولیس به ظن داشتن روابط نامشروع جنسی با همکارش توقیف شد.

این دوشیزه می گوید که پولیس وی را جبراً مجبور کرد تا به شفاخانه برود و آزمایش بکارت بالایش تطبیق شود. او می گوید که "آمازیش شفاخانه نشان داد" که ظن پولیس باطل است.

اما برخورد لفظی میان این دوشیزه و پولیس سبب شد تا حوزۀ مربوطه وی را به سارنوالی کابل معرفی کند.

سارنوالی از وی خواست تا آمازیش بکارت را نزد داکتر که از سوی سارنوالی معرفی شده، انجام بدهد.

پس از سارنوالی، دوسیه این دوشیزه به محکمه جرایم اخلاقی محول گردید و قاضی محکمه نیز وی را برای سومین بار به تثبیت بکارت اش واداشت.

محکمۀ ابتدایی کابل پس از بررسی نتایج آزمایشات بکارت، بالاخره این دوشیزه را برائت داد.

این دختر جوان می گوید"بعد از این اتفاق دیگر نمی خواهم کار کنم و احساس انزجار و از هم گسستگی داریم. دیگر دختری که فکر می کردم، نیستم".

روش تبعیض آمیز

تثبیت بکارت در عرصه جرایم اخلاقی در افغانستان یک روش معمول پنداشته می شود. نتایج این گونه آزمایشات که به گزارش سازمان صحی جهان فاقد اهمیت طبی و تخنیکی است، در حکم محاکم نقش اساسی می داشته باشد. اگر چه آزمایشات بکارت برای تایید یا رد رابطه جنسی میان مرد و زن صورت می گیرد، اما مردان در این گونه موارد مورد هیچ گونه آزمایشات طبی قرار نمی گیرند.

هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در مورد حقوق زنان، می گوید که آزمایش بکارت یک نوع تخطی آشکار از حقوق زنان و تبعیض علنی با آنها است. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف این گونه آزمایشات در افغانستان شده است.

این پژوهشگر حقوق زنان می گوید که با در نظر داشت پیچیدگی قضیۀ آزمایش بکارت که در آن چندین ادارۀ دولتی دخیل است، توقف چنین آزمایش ها نیاز به مداخلۀ "رهبری ریاست جمهوری" افغانستان دارد.

خانم بار گفت که به تازگی با رولا غنی، بانوی اول افغانستان، دیدار کرد و قضیۀ این دوشیزهء ٢۴ ساله را در میان گذاشت و از خانم غنی خواست تا موضوع را به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، شریک سازد تا طی فرمانی آزمایش بکارت را در افغانستان متوقف کند.

خانم بار می گوید که در پاسخ به تقاضای اش، بانوی اول افغانستان گفت که "این کار کاملاً نا ممکن است".

XS
SM
MD
LG