لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی زندانیان بگرام 'بی احترامی' به محاکم است


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی میگوید رهایی زندانیان به شکل گروهی توسط کمیته ها بی احترامی به محاکم افغانسان است.

رهایی ۳۷ زندانی از میان ۸۸ زندانی توسط کمیسیون رسیدگی به دوسیه های زندانیان انتقاد شدید نیروهای امریکایی، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در پی دارد.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به صدای امریکا گفت که مورد رهایی و یا عدم رهایی زندانیان و مجرمین تنها نهاد های عدلی و قضایی حق تصمیمگیری را دارند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان از رهایی دسته جمعی این زندانیان ابراز نگرانی میکند و میگوید دوسیه های هر زندانی باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای بیدار می گوید "نگرانی داریم که قدم ها و یک جریان عدالتی کاملی که ما توقوع داریم مراعات نمی شود، ما نگرانی داریم از این رها شدنی که فرهنگ معافیت را در کشور تقویت میکند، در این صورت است که ما یک بار دیگر به نقض حقوق بشر کمک می کنیم."

کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در صورتیکه دوسیه ها بصورت درست ارزیابی نشود و
مجرمین در نتیجه این اقدمات بدون سپری کردن یک پروسه عدالتی رها شوند آنان به مجرمین متکرر تبدیل شده و به جرایم خطرناکتری دست خواهند زد.

رهایی مجرمین؟

این در حالیست که نیروهای امریکایی با نشر اعلامیه رهایی این زندانیان را خطر جدی به امنیت تلقی کرده و گفته اند افرادی از زندان رها شده اند که دست شان به خون افغان ها آلوده است.

نیروهای امریکایی در اعلامیه خود صدور فرمان رهایی این زندانیان را محکوم کرده و گفته اند در میان رها شده ها افرادی وجود دارد که اسناد و مدارک قوی بر علیه آنان وجود دارد که نیاز به پیگرد عدلی و قضایی دارد.

به اساس این اعلامیه رهایی فراقانونی محبوسین گامی است به سوی عقب گرد حاکمیت قانون در افغانستان.

نیروهای امریکایی در اعلامیه خود گفته اند ۴۰ در صد این ۸۸ زندانی که ۳۷ تن شان فرمان رهایی را دریافت کرده اند در منازعات بازداشت شده و مستقیمآ در حملات تخریبی شرکت داشتند و یا کسانی اند که در کشتار ۵۷ غیر نظامی ونیروهای امنیتی افغان دخلیل بوده اند.

به اساس اعلامیه قوای ائتلاف، ۳۰ در صد این زندانیان مستقیماً در حملاتی شرکت داشتند که در آن نیروهای امریکایی و یا ائتلاف کشته و زخمی شده اند.

این اعلامیه میگوید در میان ۳۷ زندانی که فرمان آزادی شان صادر شده ۱۷ تن شان در تولید مواد منفجره دست داشتند و سه تن شان در حملات مسقیمی شرکت داشتند که در آن ۱۱ سرباز اردوی ملی کشته شدند.

موجودیت سند جرمی؟

اما عبدالکشور دادرس، عضو کمیته ارزیابی دوسیه های زندانیان بگرم میگوید هیچ دوسیه علیه این زندانیان وجود ندارد و انتقادات در مورد را ادعایی بیش نمی داند.

آقای دادرس می گوید که اتهامات فقط" ادعا استند، در قالب یک ادعا باقی مانده، ما بسیار برایشان موقوع دادیم، همین قدر وقت که دوسیه ها تحت بررسی ما قرار داشت، اگر اسنادی می داشتند برای ما روان می کردند، برای ما ارگان های محترم کشفی گفته که در مورد اینها حتی یک اطلاع هم نداریم."

مسوولیت نگهداری زندانیان بگرام حدود یکسال قبل به حکومت افغانستان سپرده شد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بخاطر رسیده گی به سرنوشت محبوسین این زندان کمیته رسیده گی به دوسیه های زندانیان را طی فرمانی ایجاد کرد.

این کمیته قبل از این ۶۵۰ زندانی بگرام را که توسط نیروهای خارجی به اتهام دست داشتن در حملات تخریبی و عضویت گروه طالبان بازداشت گردیده بود، به دلیل آنچه نبود اسناد کافی برای نگهداری آنان گفته شده رها کرد.

رهایی این زندانیان در آن مرحله نیز واکنش نیروهای امریکایی را در پی داشت و این نیروها ۸۸ زندانی را خطرناک و تهدید جدی برای امنیت گفتند و خواستار عدم آزادی آنان شدند.

در این حال کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان یک بار دیگر بصورت دسته جمعی ۳۷ زندانی از میان ۸۸ تن را آزاد کرده است و به گفته مسوولین این کمته بررسی دوسیه های متباقی این زندانیان نیز ادامه دارد.
XS
SM
MD
LG