لینک های دسترسی

Breaking News

بایدن: با وصف پیشرفت‌ها، حق زنان در جهان نقض می‌شود؛ طالبان آنان را از آموزش و کار منع کرده اند


جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در پیامی به مناسبت روز بین‌المللی زنان گفته است که امریکا در کار اساسی حفاظت و ترویج حقوق بشر، در کنار زنان و دختران سرتاسر جهان می‌ایستد.

قصر سفید روز سه شنبه هشتم مارچ (۱۷ حوت) که مصادف با روز بین‌المللی زنان است در بیانیه‌ای از قول بایدن نگاشته است که "زنان و دختران برای موفقیت و پیشرفت در هر عرصهٔ اجتماعی ضروری اند و تقویت فرصت‌ها به آنان سبب تقویت امنیت، ثبات و رفاه همگان می‌شود."

با وصف پیشرفت‌ها در عرصهٔ تامین حقوق زنان در جهان، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که حملاتی بر حقوق زنان در اکثر بخش‌های جهان صورت می‌گیرد. او گفته است: "ما این را در افغانستان می‌بینیم، جاییکه طالبان زنان و دختران را از رفتن به مکتب و اشتغال منع کرده اند. در ایران می‌بینیم، جاییکه رژیم صدای زنانی را که شجاعانه به خاطر آزادی‌های شان می‌ایستند، ظالمانه سرکوب می‌کند."

طالبان در یک‎و‌نیم سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر حق کار و تحصیل زنان و دختران وضع کرده اند. آنان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران مسدود کرده و مانع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها شده اند.

این گروه همچنان زنان و دختران را از کار در ادارات دولتی و غیرحکومتی به جز نهادهای معدود صحی بازداشته و نیز بر رفتن زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌ ممنوعیت وضع کرده است.

رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که تهاجم ظالمانه و ناموجه روسیه بر اوکراین و تجاوز بر زنان اوکراینی به عنوان حربه‌ای در جنگ، نمونهٔ دیگر نقض حقوق زنان در جهان است.

جو بایدن ضمن تاکید بر ایستادگی ایالات متحده در کنار زنان و دختران در سرتاسر جهان گفته است که امریکا در هر گوشهٔ جهان در زمینهٔ گسترش امنیت اقتصادی زنان و دختران، دسترسی آنان به مراقبت صحی به شمول صحت باروری و از مشارکت سیاسی و اجتماعی شان تلاش کرده است.

رییس جمهور بایدن همچنان از پیشرفت‌ها در ایالات متحده در زمینهٔ حمایت از مشارکت زنان در نیروی کار به ویژه از توشیح قانونی در زمینهٔ حفاظت از زنان باردار در محیط کاری و مجوز مجدد قانون مبارزه با خشونت علیه زنان یاد کرده که به گفتهٔ وی انفاذ چنین قوانی برای بهبود دسترسی زنان به خدمات و عدالت حیاتی است.

XS
SM
MD
LG