لینک های دسترسی

Breaking News

جایزۀ نوبل طب به دو داکتر امریکایی و جاپانی اعطا شد


جایزۀ نوبل طب سال ۲۰۱۸ به جیمز الیسن امریکایی از پوهنتون تکزاس و توسانو هونجو جاپانی از پوهنتون توکیو جاپان، اعطا شد.

این دو دانشمند به خاطر کشفیات شان از چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر سرطان، موفق به دریافت این جایزه می‌شوند.

این دو دانشمند به گونۀ مشخص بالای پروتین‌هایی تحقیق کرده اندکه در سیستم ایمنی بدن مانند سد عمل کرده و عملکرد این پروتین ها در مبارزۀ بدن بر ضد سرطان حایز اهمیت تلقی می‌شود.

برندگان جایزۀ نوبل فزیک، کیمیا و صلح نیز در هفتۀ جاری اعلام خواهد شد. اما جایزۀ نوبل ادبیات امسال به کسی اعطا نمی شود. رسوایی های سوء رفتار جنسی که در کمیتۀ جایزۀ نوبل رخ داده است، دلیل این اقدام خوانده شده است.

افزون بر مدال افتخار، برای برندگان جایزۀ نوبل طب حدود ۱.۱ میلیون دالر پول نقد نیز داده می‌شود.

جوایز نوبل در بخش علوم سال‌ها پس از اختراعات و اکتشافات به دانشمندان داده می شود، زیرا داوران کمیتۀ جوایز نوبل منتظر می مانند تا ثابت شود که این اختراعات و اکتشافات از اعتبار علمی برخوردار بوده و ماندگار می باشد یا خیر.

این تقاضای آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزۀ نوبل، است که گفته بود جوایز باید به کسانی داده شود که خدمات آنان برای سال‌های پس از دریافت جایزه نیز بزرگترین سود را نصیب بشر کند.

جایزۀ نوبل در بخشهای طب، فزیک، کیمیا، ادبیات و صلح به خواست الفرد نوبل، یک صنعتکار ثروتمند سویدنی و مخترع دینامیت ایجاد شد. نخستین جایزۀ نوبل در سال ۱۹۰۱ درست پنج سال پس از مرگ نوبل تفویض شد.

کمیتۀ جایزۀ نوبل یگانه کمیتۀ این نهاد است که به گونۀ منظم به دستآوردهای سالیان گذشته پاداش می دهد. بنابه درخواست نوبل، این جایزه باید "به شخصی داده شود که بیشترین و بهترین خدمت را برای ایجاد اخوت و برادری میان ملت‌ها، محو یا کاهش نبردهای مسلحانه و تامین و ترویج همایش صلح انجام داده باشد."

XS
SM
MD
LG