لینک های دسترسی

Breaking News

جراح کینیایی برنده جایزۀ معتبر نانسن شد


ایوان اتار اداها، جراح کینایی و برندۀ جایزۀ "نانسن" سازمان ملل متحد

جایزۀ معتبر موسوم به "نانسن" سازمان ملل متحد، امسال به ایوان اتار اداها، جراح کینیایی داده شد که دو دهه عمر خود را برای کمک به هزارن مهاجر و بیجا شده داخلی در سودان وقف کرده است.

ایوان اتار اداها زندگی نسبتاً راحت را در مصر به حیث یک داکتر جراح رها کرد و دو دهۀ عمر خود را وقف کمک به هزاران فردی کرد که قربانی جنگ و خشونت در سودان و سودان جنوبی شده اند.

تقاضا برای خدمات او بیشتر از هرزمان دیگر افزایش یافته است، زیرا پنج سال از آغاز جنگ داخلی در سودان می گذرد و این جنگ در حدود ۴,۴ ملیون نفر را بیجا و یا مهاجر کرده است.

او مسؤولیت یگانه شفاخانه فعال در شمال شرق سودان جنوبی را به دوش دارد و به بیش از ۲۰۰ هزار باشنده این ساحه خدمات عرضه می کند.

آقای اداها می گوید که بدون کدام استثنا همه را معالجه می کند و زمانی بسیار خرسند می شود که بتواند کسی را از رنج نجات دهد و یا زندگی را نجات دهد.

بابر بلوچ، سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به صدای امریکا گفت که شفاخانه آقای اداها در یک ساحۀ جنگی قرار دارد و داکتران در شرایط بسیار دشوار و خطرناک به افراد بی نهایت نیازمند، خدمات عرضه می کنند.

آقای بلوچ گفت "یگانه وسیله دفاعی او اعتبار او و کار بشردوستانه اش می باشد. خوشبختانه تا هنوز همه جوانب به کار او احترام گذاشته اند. کلینیک او به روی همه و هر کس که نیاز به کمک دارد، باز است."

نظر به گفته آقای بلوچ، گروه کاری آقای اداها به طور أوسط در هفته ۵۸ عملیات جراحی را در شرایط سخت و با امکانات محدود انجام می دهد و در این ماموریت، فداکاری های شخصی او بسیار بزرگ است. او می گوید که آقای اداها در یک خیمۀ نزدیک به شفاخانه زندگی می کند و سال سه بار برای دیدن خانواده خود به کینیا می رود.​

این جایزه به نام فریتجف نانسن، ساینسدان، دیپلومات، فعال کارهای بشردوستانه، گردشگر و برنده جایزه صلح نوبل از کشور ناروی نام گذاری شده است و به افرای داده می شود که فراتر از مسؤلیت وظیفوی، کارهای بشردوستانه انجام می دهند.

این جایزه شامل یک مدال افتخار و مبلغ ۱۵۰ هزار دالر امریکایی است.

XS
SM
MD
LG