لینک های دسترسی

افزایش قابل ملاحظه چاقی مفرط کودکان


یک گزارش سازمان جهانی صحت از حکومت ها، ادارت آموزشی و صنایع غذایی خواسته است تا با چاقی مفرط کودکان مبارزه کنند.

کمیسیون مستقل برای پایان دادن به چاقی مفرط کودکان می گوید که ۴۱ میلیون کودک زیر پنج سال مصاب به چاقی مفرط است که ۱۰ میلیون نفر افزایش را از سال ۱۹۹۰ نشان می دهد.

این گزارش که دوشنبه نشر شد حاکی است این افزایش عوامل بیولوژیکی است که شامل عدم غذایی صحی، و شیوه زندگی بدون تحرک و تبلیغ بازار غذاهای پرچربی می باشد.

این کمیسیون تدابیری را برای مبارزه با چاقی مفرط روزافزون پیشنهاد می کند که شامل افزایش موثر مالیات بر نوشیدنی ها شکردار و همچنین آموزش بهتر برای ترویج غذای صحی و فعالیت فیزیکی است.

XS
SM
MD
LG