لینک های دسترسی

Breaking News

اختلاف چین و هند در مورد درج نام مسعود اظهر در فهرست سیاه


مولانا اظهر به سازماندهی حملات بر پارلمان هند و یک پایگاه هوایی قوای هندی متهم است

چین شاید باز هم با درخواست هند از ملل متحد مبنی بر درج نام رهبر یک گروه تندور اسلامی مستقر در پاکستان در فهرست دهشت افگنان، ممانعت کند.

هند با حمایت ایالات متحدۀ امریکا تلاش دارد تا نام مولانا مسعود اظهر که به گفتۀ مقام‌های هندی در طراحی چندین حمله به شمول حملۀ سال ۲۰۰۲ بر پارلمان هند و حملۀ سال گذشته بر یک پایگاه هوایی قوای هندی دست دارد، درج فهرست دهشت افگنان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شود.

اما چین، یکی از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره این درخواست هند را معطل کرده و اینبار نیز در صدد است که مانع درج نام اظهر در فهرست دهشت افگنان شود.

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، گفته است که چنین تصامیم باید مبتنی بر شواهد موثق بوده و از حمایت همه اعضای شورای امنیت برخوردار باشد.

خانم هوا چونینگ گفت "چین خواستار جلوگیری تخنیکی از این اقدام است، به این هدف که به اعضای کمیته وقت بیشتر داده شود تا در مورد آن بحث کنند و جوانب مرتبط پیرامون آن مشورت بیشتر کنند... متاسفانه که کمیتۀ موظف تا کنون به اجماع دست نیافته است".

جنجال درج نام مسعود اظهر در فهرست سیاه ملل متحد، به موضوع دردسر ساز بین چین و هند مبدل شده است. مقام‌های هندی بیم از آن دارند که گویا چین نگرانی‌های هند را در مورد دهشت افگنی به ویژه تندروان مستقر یا مرتبط با پاکستان، نادیده می‌گیرد. چین حامی قوی پاکستان به شمار می رود. هفته گذشته چین گفت که پاکستان در مبارزه با دهشت افگنی و تامین امنیت وثبات منطقه ای قربانی های زیادی داده و جامعه جهانی باید به آن احترام کند.

پاکستان فراهم آوری حمایت مادی به گروه های تندرو ضد هندی را انکار می‌کند. مقام‌های پاکستانی گفته اند که از اظهر در مورد حملۀ تندروان بر پایگاه هوایی پتانکوت هند که در جنوری ۲۰۱۶ به وقوع پیوست، تحقیقات صورت گرفته است اما هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با این حمله پیدا نشده است.

گروه تندرو جیش محمد در فهرست سیاه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درج است، اما تا کنون نام مولانا مسعود اظهر در فهرست سیاه دهشت افگنان این سازمان درج نشده است.

XS
SM
MD
LG