لینک های دسترسی

Breaking News

بودجۀ کمیسیون سمع شکایات تأدیه نشده است


کمیسیون شکایات انتخاباتی تا حال بودجه را که باید در اختیار این کمیسیون قرار داده شود، به دست نیاورده است.

جامعه جهانی ۱۲ میلیون دالر را برای این کمیسیون کمک کرده و در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده است اما گفته می شود که به دلیل تکمیل نکردن تشکیلات این کمیسیون، بودجه در اختیار شان قرار نگرفته است.

نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که روند استخدام کارمندان این کمیسیون از طریق اصلاحات اداری صورت می گیرد وکدام مشکلی در کار این کمیسیون وجود ندارد.

آقای محسنی گفت بودجۀ که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده، کفایت نمی کند و باید پول بیشتر در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده شود.

ازسوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا حال سه تن از نامزدان ریاست جمهوری حساب بانکی شانرا با این کمیسیون شریک نکرده اند.

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر آنها در مورد حساب بانکی شان معلومات ندهند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.
اما آقای نور از این نامزدان نام نبرد.

مطابق طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات هر نامزد باید قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی در مورد حساب بانکی شان به این کمیسیون گزارش می دادند.

مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو آغاز گردید و در این مدت، نُه نامزد در مورد برنامه های شان سخن گفتند و تعهد نمودند که در صورت برنده شدن در انتخابات این برنامه های شانرا عملی خواهند کرد.

در پنجمین روز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری استاد عبدالرب رسول سیاف در جمع هزار ها تن از هوادارانش در خیمه لویه جرگه حضور یافت ودر مورد برنامه هایش صحبت نمود.

عدۀ از کاندیدان انتخابات و معاونان شان در حکومت فعلی رئیس جمهور حامد کرزی کار کرده اند، و شمار زیادی در مورد برنامه های کاری کاندید ها به خاطر نتیجۀ کاری شان بی باور اند.
XS
SM
MD
LG